Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

7570 - Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανική κατάκτηση
Αλέξανδρος μον. Λαυριώτης, 
«Το Άγιον Όρος μετά την οθωμανική κατάκτηση»,
ΕΕΒΣ 32 (1963), σ. 113-261. 

Αθήνα 1963

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου