Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

13544 - Σήμερα η Λιτανεία της Εικόνας Άξιον Εστί στις Καρυές του Αγίου Όρους. Γιορτάζουν οι Κελλιώτες μοναχοί


[…] τη Δευτέρα του Πάσχα, εδώ στο Πρωτάτο γίνεται η λι­τανεία του «Άξιον Εστί». Γίνεται μία Λει­τουργία στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο οι Καρυώτες ιερείς. Κανένας μο­ναστηριακός σύμφωνα με παράδοση πού ισχύει εδώ και αιώνες τώρα. Μετά τη Λειτουργία κάποιος ιερέας κά­νει τον αγιασμό και ένας άλλος κάνει την Παράκληση στην Παναγία. Στη συ­νέχεια παίρνουν οι ιερείς την εικόνα του «Άξιον Εστίν» και ξεκινάει μία λιτανεία η οποία κρατάει πέντε ώρες. Είναι η λιτα­νεία, του «Άξιον Εστί»,[…]

13543 - Αγιορείτες Άγιοι εορτάζοντες την 20ή Απριλίου


Βίος των Αγίων: