Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

13516 - Μεγάλη Παρασκευή

Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή
Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε (†2011)
Δικαίου Ρουμανικῆς Σκήτης Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Ὄρους

      Ἅγια, σωτηριώδη καί φοβερά ὀνομάζει ἡ Ἐκκλησία τά Πάθη τοῦ Κυρίου.
       Ἅγια, διότι Αὐτός πού τά ὑπέμεινε εἶναι ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων, αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἁγιότης· σωτηριώδη, διότι αὐτά εἶναι ἡ τιμή μέ τήν ὁποία ὁ Κύριος ἀγόρασε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας· φοβερά, διότι τίποτε δέν εἶναι τόσο φοβερό καί ἀποτρόπαιο ἀπό τήν λοιδορία καί χλεύη,

13515 - Τετέλεσται

Μοναχού Ευσέβιου Ιβηρίτη
«Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, τετέλεσται, 
και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα» (Ιωάν. ιθ΄ 30).
Η μεγαλοπρεπής άμα τε και θριαμβευτική κραυγή, ην εκ των φλεγόντων χειλέων του αφήκε να εξέλθη ο Εσταυρωμένος μάρτυς των αιώνων, Ιησούς ο από Ναζαρέτ, υπήρξε το σωτήριον σάλπισμα, η ιαχή του θριάμβου και της ικανοποιήσεως, δι ης επεσήμανε το τέλος του σωτηρίου έργου του φιλανθρωποτάτου Θεού. «Τετέλεσται». Από του βράχου του

13514 - Ακολουθία των Αχράντων Παθών - Βατοπαιδινό Μετόχι Αγίου Νικολάου Πόρτο Λάγος


Ακολουθία των Αχράντων Παθών (Όρθρος Μ. Παρασκευής)
από το Βατοπαιδινό Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος.

13513 - Μεγάλη Πέμπτη - Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου - Βατοπαιδινό Μετόχι Αγίου Νικολάου Πόρτο Λάγος


Εσπερινός και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 
από το Βατοπαιδινό Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος

13512 - Ο άγιος Οσιομάρτυς Χριστόφορος ο Διονυσιάτης (†1818)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 16 Απριλίου