Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

13083 - Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος 2019. Μέρος 6

Στολή ψυχής αλέρωτη, παιδιού χιονοφεγγίζει!
Του τρούλου τις αγγελικές δυνάμεις ατενίζει!
Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη!
Εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη!
Θεοφίλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη
Το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει!
Στο άγιο βήμα ιερουργεί, το άνω σχώμεν νιώθει

13082 - Μοναχός Προκόπιος Μικραγιαννανίτης (1911 - 25 Ιαν/ρίου 1993)

Γεννήθηκε στη Ραψάνη Θεσσαλίας στις 5.3.1911 ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Ιωάννου Χατζηλαδάς. Ήλθε να μονάσει στον άγιο αυτό τόπο της μετανοίας, το Άγιον Όρος, δίχως ποτέ να εξέλθει αυτού, για κανένα λόγο, έως της μακαρίας κοιμήσεώς του. Αγωνίσθηκε επιμελημένα και υπομονετικά για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής του στην ιερά σκήτη

13081 - Μοναχός Δανιήλ Δοχειαρίτης (1970 - 25 Ιανουαρίου 2003)