Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019

12928 - Ο Γέρων Ιωσήφ Σπηλιώτης

Συνομιλητής: μοναχός Ιωσήφ,
Γέροντας της I. Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, συγγραφέας
Κ.Ι.: Οι Γέροντες της Ορθόδοξης πίστης μας αποτελούν τους φωτεινούς καθοδηγητές των ψυχών των πιστών, αλλά και όλων των άλλων, που έχουν πνευματικά προβλήματα και πνευματικές ανάγκες. Η ελληνική Ορθοδοξία είχε τη μεγάλη ευλογία να γνωρίζει αρκετά τέτοια