Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

12792 - Η υπόθεση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου όπως την κατέγραψε ο τύπος της τότε εποχής

12791 - Μοναχός Ερμόλαος Λαυριώτης (1873 - 23 Νοεμβρίου 1960)

Αββακούμ μοναχός Λαυριώτης
(1894 - 1978)
Ο Γερο Ερμόλαος ο Λαυριώτης

Εφραίμ μοναχός Λαυριώτης
(1926 -1999)

 Ο Γερο-Ερμόλαος με την απλότητα και καλοκαγαθία του είχε κερδίσει τις καρδιές όλων των πατέρων. Λέγουν πως νέος στον κόσμο ήταν παλαιστής και αρσιβαρίστας. Τη δύναμη και την αντοχή του εδώ τη χρησιμοποιούσε στην άσκηση και την εξυπηρέτηση των αδελφών του.
Κατά τον Γέροντα Εφραίμ Λαυριώτη τον Ρόδιο (†1999), ο Ερμόλαος έφτιαχνε πρόχειρες καλύβες και ζούσε ησυχαστικά σε αυτές και μερικές φορές τους βαρείς χειμώνες τον πλάκωνε το πολύ χιόνι. Έκανε τον διά Χριστόν σαλό. Ήταν φίλος και με τον Γέροντα Αββακούμ (†1978). Μαζί έψαλλαν στο προσκυνητάρι της Παναγίας μέσα από την καρδιά τους και με πολλά δάκρυα το «Άξιόν Έστι». Μερικοί τους περιγελούσαν. Δεν τους πείραζε καθόλου. Ο Γερο-Εφραίμ λέγει: «Ήμουν πολύ τυχε­ρός που γηροκόμησα τον Γερο-Ερμόλαο».  Περισσότερα