Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

12428 - Ο εγκλεισμός και η ησυχία του νοός κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή


Ομιλία του μακαριστού Γέροντα Μάρκελλου Καρακαλληνού, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.

12427 - Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής συνεχιστής της ησυχαστικής και φιλοκαλικής παραδόσεως


Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Δημήτριου Τσελεγγίδη, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.

12426 - Η Αγία Γραφή στη ζωή και τη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού


Ομιλία του Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Χρήστου Καρακόλη, στο συνέδριο «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Άγιον Όρος. Φιλοκαλική Εμπειρία», που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-24 Οκτωβρίου 2004 στην Αθήνα.

12425 - Mία αλησμόνητη συνάντηση

Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος
Την άνοιξη του 1954, τέλη Απριλίου, ο θεολόγος της Αδελφότητος «Ζωή» Αθανάσιος Φραγκόπουλος, ιεροκήρυξ τότε στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, με κάλεσε να μετάσχω σε ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, στο οποίο επρόκειτο να λάβουν μέρος πενήντα θεολόγοι, κατηχητές και φοιτητές. Εδέχθηκα μετά χαράς, διότι δεν είχα επισκεφθεί το Όρος μέχρι τότε και διότι δεν συνηθίζονταν συχνά τέτοια προσκυνήματα. Ήταν ένα από τα πρώτα παρόμοια ιερά ταξίδια, όπως και το άλλο που έγινε εκείνα τα χρόνια με την Θεολογική Σχολή Αθηνών και επικεφαλής τον Καθηγητή Π. Τρεμπέλα.

12424 - Συναξάρι Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

Μοναχός Λουκάς Φιλοθεΐτης
Φωτογραφία: Gavrilakis George
Μοναχός Λουκάς Φιλοθεΐτης
Διαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι από την γήν με τον ουρανόν εις τα μάτια των και με τον Ποιητήν του ουρανού και της γής εις την καρδίαν των. Και με το διάβα των αφήνουν κάτι το ουράνιον οπίσω των ανάμεσά μας και μέσα μας. Κάτι ωσάν αυτό το οποίον κατά την ώραν αυτήν την εύσημον, την ειρηνικήν, μας συνήγαγεν αρμονικώς επί το αυτό, διά να τιμήσωμεν ένα εξ αυτών· ένα ο οποίος διά του θαυμαστού βίου του ετίμησεν, εδόξασε τον ένα εν Τριάδι Θεόν και την Αειπάρθενον Θεοτόκον επί της γής, και αντιδοξάζεται παρ’ αυτών από του νύν και εσαεί εν ουρανώ και επί γής.
Ο εις εύφημον μνείαν επαξίως προκείμενος Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο της ησυχαστικής πράξεως και θεωρίας ένθεος εραστής, ανέτειλεν εις τον αιγαιοπελαγίτικον ορίζοντα εκ της κυκλαδικής νήσου Πάρου, δύοντος του 19ου αιώνος, και εσελάγισεν εις το Αθωνικόν στερέωμα ως απλανής φιλοκαλικός αστήρ, μεσούντος και φθίνοντος του μακαρία τη λήξει ήδη γενομένου 20ου αιώνος.
Η Πάρος τον εγέννησε σωματικώς. Το Άγιον Όρος τον ανεγέννησε πνευματικώς.