Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

12264 - Το αγιορείτικο διακόνημα του «μουλαρά»


Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, όπως αυτές παραθέτει η Ορθόδοξη Διαδικτυακή Πύλη   Asceticexperience.com, ένας γηραιός πλέον μοναχός, ο οποίος για πολλά έτη ασκούσε το διακόνημα του «μουλαρά», ξεκινώντας σε αυτό το αγιορείτικο διακόνημα από το έτος 1986, δηλαδή, τριάντα τρία έτη πίσω!

12263 - Γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνός: «Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους»


«Όπως μας λέγει, ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος, 
Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους.
Αυτό το όνομα έχει πολλή δύναμη.
Απο τα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα στις ημέρες μας
– επειδή οι άνθρωποι έχουμε συνήθως θολωμένο νου
και δεν μπορούμε να συγκρατούμε πολλά λόγια –
αυτή η προσευχή είναι στα μέτρα όλων.
Μας την έχει δώσει ο Θεός σαν ένα μεγάλο δώρο, 
να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε».
                                                  https://www.orthodoxianewsagency.gr

12262 - Οσιομάρτυς Κύριλλος (†1566)
Αγιορείτης Άγιος  
Μνήμη 13 Ιουλίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου: