Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

11935 - Οι Αγιορείτες για το νέο Ποινικό Κώδικα: «Διερωτώμεθα, ποία ανάγκη επιβάλλει τας προτεινομένας αλλαγάς»

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗ 9η/22α Απριλίου 2019
Εξοχώτατον 
Υπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιχαήλ Καλογήρου 
και Βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Εις Αθήνας
           Εξοχώτατοι Κύριοι,
Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος επιθυμούμεν να θέσωμεν υπ  όψιν Υμών τα κάτωθι:
Μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθημεν τας σχεδιαζομένας μεταβολάς του Ποινικού Κώδικος, με τας οποίας καταργούνται τα άρθρα 198, 199 και 201, τα αναφερόμενα εις την κακόβουλον βλασφημίαν, την καθύβρισιν θρησκευμάτων και την περιΰβρισιν νεκρών, αντιστοίχως.
Η προτεινομένη κατάργησις των ανωτέρω άρθρων θα έχη σοβαράς αρνητικάς συνεπείας εις την κοινωνικήν ζωήν και τας σχέσεις των ανθρώπων, οδηγούσα πολλάκις εις την απευκταίαν χρήσιν της αυτοδικίας, ελλείψει ποινής υπό του Νόμου. Ωσαύτως, η ιστορία και η Ορθόδοξος παράδοσις του έθνους μας, επιτάσ-

11934 - Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Ο Φυτικός Πλούτος της Χερσονήσου του Αγίου Όρους»

Εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου η έκθεση Herbarium (αποξηραμένα φυτά) με τίτλο «Ο Φυτικός Πλούτος της Χερσονήσου του Αγίου Όρους», που θα παρουσιάζεται στους εκθεσιακούς χώρους της Αγιορειτικής Εστίας έως τις 15 Ιουνίου 2019.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας κ. Γιάννης Μπουτάρης, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο Γέρων Συμεών Διονυσιάτης ως εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

11933 - Μοναχός Παχώμιος Παντοκρατορινός (1880 - 22 Απριλίου 1974)

Ο κατά κόσμον Νικόλαος Τριαντάφυλλου ήταν από το χωριό Καλύβια της Β. Εύβοιας. Υπήρξε μετανάστης στην Αμερική, έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Μετά τον θάνατο του παιδιού του, επέστρεψε στην Ελλάδα κι εγκατέλειψε τα εγκόσμια, υστέρα και από άλλες πικρές περιπέτειες της ζωής του. Κατευθύνθηκε πρώτα στη μονή Κουτλουμουσίου, όπου μόναζε ένας ενάρετος συμπατριώτης του, ο μοναχός Ιωάσαφ († 1928). Εκεί ασθένησε και τον επισκέφθηκε ο Γέροντας Ευλόγιος από το Κελλί του Φανερωμένου, ως πρακτικός ιατρός, για να τον συνδράμει. Έτσι γνωρίσθηκαν και συνδέθηκαν και αργότερα τον ακολούθησε στο Κελλί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου, το 1908. Εκάρη μοναχός το 1912. Διαβάστε περισσότερα »

11932 - Όσιος Γρηγόριος ο Γραβανός (†1812)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 22 Απριλίου