Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

11846 - Ενημέρωση μαθητών Γυμνασίου περί του Αγίου Όρους από τελειόφοιτο συμμαθητή τους (1955) που το επισκέφθηκε.

Διάβασα στο περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης» (έτος Στ΄, τεύχος 54, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1955, σελ. 151-153) και σας μεταφέρω, τα ακόλουθα:
Το Πειραματικόν Σχολείον του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προς τιμήν της διευθύνσεως αυτού, κατά παράδοσιν, μετά την κατ’ έτος επίσκεψιν κατά τας ημέρας του Πάσχα του Αγίου Όρους υπό των μαθητών της Ζ΄ τάξεως, οργανώνει συγκέντρωσιν των μαθητών ολοκλήρου του Σχολείου εις την οποίαν οι επισκεφθέντες

11845 - Ιερομόναχος Σεραφείμ Αγιοπαυλίτης (1886 - 2 Απριλίου 1960)

Ένας των λαμπρών Αγιορειτών ηγουμένων του εικοστού αιώνος. Γεννήθηκε στο ωραίο χωριό Καλάτα της Κεφαλλονιάς το 1886, ο κατά κόσμον Νικόλαος Πανταζάτος. Στη μονή Αγίου Παύλου, όπου μόναζαν πολλοί συμπατριώτες του, ήλθε το 1909. Το επόμενο έτος εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1916 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.
Το 1920 ανέλαβε ηγουμενικά καθήκοντα. Στον ενθρονιστήριο λόγο του, απευθυνόμενος προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, μεταξύ άλλων είπε: «Μεγίστην συγκίνησιν αγαλλιάσεως ησθάνθη η ψυχή μου εκ της αθορύβου ταύτης τελετής, ήτις ενεργήθη υπό αντιπροσώπων του αρχαιοτέρου σωματείου της οικουμένης γης, καθ’ όν τρόπον είθισται απ’ αιώνων εν τω θείω και ομοσπόνδω ημών πολιτεύματι, εν τω οποίω ήθλησαν καλλινίκως στρατιαί των ηρώων του πνεύματος και των προμάχων της Ορθοδοξίας και της εθνικής αποκαταστάσεως. Διαβάστε περισσότερα »

11844 - Όσιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος (14ος αι.)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 2 Απριλίου