Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

11759 - Ψυχοσάββατο


       Σήμερα ψυχοσάββατο προσευχηθήκαμε στον Πανάγαθο Θεό για όλες τις ψυχές που έφυγαν από την επίγεια ζωή και αναμένουν την μέλλουσα Κρίση Του.
Ευχηθήκαμε για όσους εδώ, στην επίγεια ζωή, προσπά-θησαν να  αγαπήσουν, να αναπαύσουν, να καθοδηγήσουν, να προστατεύσουν, να δώσουν χαρά, να τους αναπαύσει ο Θεός χαρίζοντάς τους την αγάπη Του και την χαρά του παραδείσου.

11758 - Το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Πλανά (Μνήμη 2 Μαρτίου) στο Ιερό Κελλί Μαρουδά Αγίου Όρους       Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι από το παρεκκλήσι που βρίσκεται στο Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Γέννησης της Θεοτόκου, Μαρουδά, στο Άγιο Όρος και τιμάται στη Μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά.

11757 - Άγιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης (1786-1868)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 2 Μαρτίου