Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

11684 - Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης

11683 - Στώμεν καλώς! (Γέροντας Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης)

Ειρηνεύετε, αδελφοί, και προσεύχεστε! Σύγχυση επικρατεί παντού και ταραχή. Η αλήθεια καλύπτεται από το ψέμα και παραπλανεί τον κόσμο.
Μου έρχεται στον νου η σκηνή που ο Χριστός μας βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Οι φωνές του όχλου και η ταραχή, που προκαλούσαν, κάλυπταν την Αλήθεια. Ο Χριστός, όμως, ατάραχος μέσα στο βουητό, αντιμετώπιζε ειρηνικά την κατάσταση κάνοντας υπομονή. Στις προτροπές να πει κάτι για να υπερασπιστεί τον εαυτό Του, Αυτός σιωπούσε.
Αυτό το βουητό και η ταραχή έκανε και τον Πέτρο, προς στιγμήν, τρεις φορές να αρνηθεί την αλήθεια, γιατί φοβήθηκε την οχλοβοή του ψεύδους.
Έχοντας στον νου και την καρδιά μας το ευαγγέλιο του Χριστού, ας προσέ-