Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

11347 - Προσλαλιά εις το τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον του μακαριστού Γέροντος Γρηγορίου Δοχειαρίτου

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
Σάββατον 18-11-2018 (1-12-2018)

Σήμερον συμπληροῦνται τεσσαράκοντα ἡμέραι ἀπὸ τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, Καθηγουμένου, Πατρὸς καὶ ἀδελφοῦ ἡμῶν. Τεσσαράκοντα ἡμέραι πλήρεις πόνου, θλίψεως καὶ ὀρφανίας. Δὲν κλαῖμε οὔτε λυπούμεθα ὡς μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Ἀλλά πονοῦμεν διὰ τὸν χωρισμόν! Ἄλλος πέντε, ἄλλος δέκα, ἄλλος εἴκοσι καὶ ὡς ὁ λαλῶν πεντήκοντα ὀκτὼ ἔτη ἐζήσαμε μαζί. Μαζὶ περάσαμε θλίψεις καὶ στενοχωρίας, ὀδύνας, πικρίας καὶ ἀναστεναγμούς· κινδύνους ἐκ ψευδαδέλφων, συνωμοσίας καὶ ἔχθρας. Ὅμως, ὡς ἔλεγον οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, «διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος ἐξήγαγεν ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν». Ἡ μεγάλη Μάννα, ἡ Κυρία Θεοτόκος ἡ Γοργοϋπήκοος, τὴν ὁποίαν στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ἐκελάδει, δὲν μᾶς ἐγκατέλιπε! Καὶ οἱ προστάται τῆς Μονῆς Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι ἥπλωναν στοργικῶς τὰς πτέρυγάς των καὶ ἐσκέπαζον, μὴ ἐπιτρέποντες ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Μὲ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν, ὅνπερ παιδιόθεν ἠγάπα, ἀντιμετώπιζε τὰ πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα προβλήματα τῆς κατὰ τὰ ἄλλα εὐαγοῦς Μάνδρας τῆς Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου.
Νῦν δὲ κατάφορτος ἔργων, «ὡς ἐλαία κατάκαρπος», εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἀγήρω ζωὴν

11346 - Υπηρετώντας την αγιορείτικη άμπελο

Η τράπεζα της Μονής Βατοπεδίου
ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
Ενα κρασί δεν είναι μόνο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του: καλό φρούτο, στρογγυλό στόμα, μαλακές τανίνες, ένταση και βάθος στη μύτη, μακρά επίγευση κι όλα όσα καταγράφουν οι ειδικοί στις «τυφλές» δοκιμές και αξιολογήσεις τους. Oύτε αφορά μόνο τις αισθήσεις – την όραση, τη γεύση και την όσφρηση. Ενα κρασί πρέπει να αποτελεί και πνευματική πρόκληση. Να σε «πηγαίνει» σε μέρη που δεν έχεις ποτέ επισκεφθεί, να σε εκπλήσσει, να σου δίνει τροφή για σκέψη. Να σου αφηγείται μια ιστορία. Είτε για το αμπελοτόπι μέσα στο οποίο γεννήθηκε, είτε για τον οινοποιό που το έφτιαξε και κατέβαλε προσπάθεια

11345 - Ο άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Μέσα στην σημερινή ξηρασία και το τραγικό αδιέξοδο, που έχει βρεθεί ο άνθρωπος, ο μόνος ουσιαστικά λόγος αισιοδοξίας και ελπίδας που ακούγεται, είναι ο λόγος του Θεού. Ανθρωπίνως υπάρχουν παντού αδιέξοδα, λίγα προβλήματα λύνονται, ενώ πολλά - όσο περνά ο χρόνος - μπερδεύονται περισσότερο.
Όλοι έχουμε γνώμη για όλα, χωρίς να έχουμε γνώση, όμως. Όποιος έχει την άνεση και «φωνάζει» περισσότερο, αυτός ακούγεται και περισσότερο, καταπνίγοντας συνεχώς την λογική και την νοημοσύνη, κάνοντας την αδικία να υπερισχύει του δικαίου. Εύκολα «γκρεμίζουμε» σχέσεις και θεσμούς, ενώ, λόγω απερισκεψίας, δύσκολα πια «οικοδομούμε» ή «συντηρούμε»...
Έρχεται, όμως, ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι απλός και ανατρέπει αυτήν την κατάσταση, δίνει φως στο σκοτάδι, που επικρατεί, δίνει δροσιά στην ξηρασία, θάρρος στον φόβο, ελπίδα στην απόγνωση, αγάπη στο μίσος! Ο λόγος του Θεού ανατρέπει τα κακώς

11344 - Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης († 2 Δεκεμβρίου 1991)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη  2 Δεκεμβρίου