Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

11271 - Αγρυπνία απόψε στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου. Τιμάται η Μνήμη του κτίτορά της Αγίου Στεφάνου Μιλούτιν (30 Οκτωβρίου/12 Νοεμβρίου)

Στέφανος Ορεσης Β', νας τν πιφανεστέρων Σέρβων γεμόνων τς Δυναστείας τν Νεμανιδν. ταν γιός το Κράλη τς Σερβίας Ορεση Α' (σίου Σίμωνος, † 1282, 1η Μαΐου) καί τς Βασιλίσσης λένης (σίας, 30ή κτωβρίου) καί δελφός το Κράλη Δραγούτιν (σίου Θεοκτίστου, 30ή κτωβρίου).
Κατά τήν στορία Δραγούτιν νέτρεψε τόν πατέρα του μέ πραξικόπημα καί φο πικράτησε, τόν φυλάκισε στό Δυρράχιο. κε Ορεσης γινε μοναχός μέ τό νομα Σίμων καί ξιώθηκε σιακο τέλους, τό ποο δήγησε τόν Δραγούτιν σέ μετάνοια. μέσως παραιτήθηκε, παρέδωσε τόν Θρόνο στόν δελφό του Στέφανο, γινε μοναχός μέ τό νομα Θεόκτιστος καί ζησε τό πόλοιπο τς ζως προσφέροντας στόν Θεό καρπούς μετανοίας.

11270 - Μοναχός Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης (1835 - 11 Νοεμβρίου 1902)

       …Μεγάλωσε πλησίον του παπά τού χωριού του Κωνσταντή Ζώη, από τον οποίο κι έμαθε ανάγνωση και γραφή, όπως γράφει ο ίδιος: «Τα πρώτα γράμματα του αλφαβήτου έμαθον κεχαραγμένα υπό του Ιερέως της ενορίας ημών επί της ξυλίνης και τετρα­γώνου πινακίδος, ην έφερον εξηρτημένην από του ώμου. Την θύραν του δημοτικού και ελληνικού σχολείου της πατρίδος μου δεν είδον, ούτε την κλίμακα αυτών ανήλθον»…
…«Μεταβάς εις Άγιον Όρος και κατοικήσας εν τη του Εσφιγμένου Μονή, ησθάνθην την ηδύτητα των γραμ­μάτων, ετρώθην την καρδίαν υπό του έρωτος της παιδείας». Σπούδασε επί τριετία στην Αθωνιάδα Σχολή. Μελετούσε αδιάκοπα, καταρτιζόταν και προσευχόταν. Παρέμεινε στη μονή επί 13 έτη. Αναχώρησε το 1871 κι εγκαταστάθηκε στον Βόλο. Ήθελε με κάθε τρόπο ν’ ανεβάσει το πνευματικό επίπεδο των συμ­πατριωτών του. Φορώντας πάντοτε το τίμιο μοναχικό ράσο και υπογράφοντας έως του θανάτου του ως μοναχός Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης, άνοι­ξε βιβλιοπωλείο, δημιούργησε βιβλιοθήκη κι έκανε εκδόσεις αρκετών διδακτικών βιβλίων… Περισσότερα