Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

11136 - Ο χριστιανός

Ξεχνούμε ότι είμαστε χριστιανοί.
Ξεχνούμε τι σημαίνει χριστιανός.
Ξεχνούμε πώς κινείται ο χριστιανός. 
Ξεχνιόμαστε και ξεχάσαμε!
Τι είναι χριστιανός; 
Αυτός που έχει βάλει στην ζωή του τον Χριστό, Τον ακολουθεί, προσπαθεί να εφαρμόσει τις εντολές Του. Ζει εν Χριστώ. Είναι μαρτυρία Χριστού.

11135 - Οσιομάρτυς Μακάριος από την Κίο της Βιθυνίας (†1590)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 6 Οκτωβρίου