Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

10846 - Η Μεγίστη Λαύρα του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Γεράσιμου Σμυρνάκη (1903)


10845 - Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης

Μνήμη Αγιορείτη Αγίου
5 Ιουλίου
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών
Αθανασίου του εν τω Άθω
Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα, πώς μετά σώματος, προς αοράτους συμπλοκάς, έχώρησας άοίδιμε, και κατετραυμάτισας, των δαιμόνων τάς φάλαγγας. Όθεν Αθανάσιε, ό Χριστός σε ήμείψατο πλουσίαις δωρεαίς. Διό Πάτερ πρέσβευε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Αναμφισβήτητα ο πραγματικός διοργανωτής των μοναστικών κοινοβίων στον Άθω υπήρξε ο Όσιος Αθανάσιος.  Με μελανά χρώματα περιγράφεται στον βίο του η κατάσταση των ασκητών στο Άγιον Όρος, όταν έφθασε εκεί ο όσιος.  Δεν ασχολούνταν οι μοναχοί με την καλλιέργεια της γης, ούτε είχαν αχθοφόρα ζώα αλλά «καλύβας εκ μικρών πηξάμενοι ξύλων και οροφήν αυταίς εκ χόρτων συμφορηθείσαν επισχεδιάσαντες...».  Μοναδική τροφή των ασκητών ήταν οι άγριοι καρποί των δέντρων.  Ο Αθανάσιος όμως πίστευε ότι μέσα στους διαρκείς κινδύνους από τους Σαρακηνούς πειρατές του Χάνδακα και την ανασφάλεια, που αισθάνονταν oι αναχωρητές στους υποτυπώδεις οικισμούς τους μέσα σε ψαθοκαλύβες, δεν ήταν δυνατό να μεθοδευτεί η σκληρή συστηματική άσκηση των κοινοβίων της Ανατολής, την οποία είχε ο ίδιος διδαχθεί από τον πνευματικό του πατέρα Μιχαήλ Μαλέινο στο όρος του Κυμινά της Βιθυνίας. Διαβάστε περισσότερα »

10844 - Ο άγιος ιερομάρτυς Κυπριανός (†1679)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 5 Ιουλίου
Ο μάρτυς γεννήθηκε στό χωριό Κλειστό Κλειτσός το τέως δήμου Κτημενίων Ευρυτανίας. Ο γονες του τόν νέθρεψαν καλς, τόν μαθαν γράμματα, τόσον τά λληνικά σον καί τά ερά. ᾿Ενωρίς γινε μοναχός καί ξιώθηκε τς ερωσύνης. Πγε κολούθως στόν Αγιο Ορος καί μεινε στό κελλί το Αγίου Γεωργίου κοντά στό μοναστήρι Κουτλουμουσίου.