Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

10824 - Απόπειρα συνάντησης Αθωνιτών ηγουμένων με τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β´


Στο Βίο του οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη περιγράφεται με αρκετές λεπτομέρειες η προσπάθεια ορισμένων Αγιορειτών ηγουμένων να συναντήσουν τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ (976-1025), προκειμένου να διαβάλουν και να συκοφαντήσουν σε αυτόν τον όσιο Αθανάσιο. Στην απόπειρά τους αυτή κατάφεραν και αρχικά πήραν με το μέρος τους τον πρώτο του Όρους Ιωάννη Φακηνό. 
      
        Ολόκληρη η δημοσίευση:

10823 - Μοναχός Αβράμιος Νεοσκητιώτης (1897 - 30 Ιουνίου 1989)

       [...]Στο εργαστήρι της αγιογραφίας, για να μη γίνονται άλλες συζητήσεις, διάβαζε τον βίο του αγίου της ημέρας. Το ίδιο έκανε και με τους φιλοξενού-μενους επισκέπτες. Για να μην απλώνονται σε μάταιες συζητήσεις, τους διάβαζε τα ψυχωφελή συναξάρια. Όταν κάποτε τον ρώτησαν αν βαριέται να διαβάζει συνέχεια τους βίους των αγίων, απάντησε πως «όλους τους αγίους πρέπει να τους τιμάμε, ιδιαίτερα όμως τους μάρτυρες, να τους μιμούμαστε, κι αν δεν μπορούμε να τους μιμηθούμε τουλάχιστον ας αποφεύγουμε την αργολογία. Με τη μελέτη του βίου τους χαίρονται και πρεσβεύουν για μας και μας βοηθούν να δούμε τα πάθη μας και να τα διορθώσουμε, όπως τα κατάφεραν εκείνοι»[...]
[...]Ήταν απλός και μυστικός αγωνιστής. Μισούσε φοβερά την κατάκριση. Ήταν καταδεκτικός, διακριτικός, πολύ φιλόξενος, Περισσότερα