Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

10273 - Η Αγιορειτική παράδοση της εμπειρικής μεθόδου καλλιέργειας των πρεμνοφυών δασών καστανιάς (Castanea sativa Mill.) και η επίδρασή της στη γονιμότητα του εδάφους. (Βιντεοσκοπημένη εισήγηση των κ.κ Αθανασίου Παπαϊωάννου, Ευάγγελου Ματζίρη και της κ. Ευγενίας Παπαϊωάννου στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας)

Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.)
Ευάγγελος Ματζίρης (Τμήμα Αλσών, Δενδροστοιχιών και Φυτωρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης)
Ευγενία Παπαϊωάννου (Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.)
    Η Αγιορειτική παράδοση της εμπειρικής μεθόδου καλλιέργειας των πρεμνοφυών δασών καστανιάς (Castanea sativa Mill.) και η επίδρασή της στη γονιμότητα του εδάφους

10272 - Η λειτουργία της μετάνοιας. Γέροντος ιερομονάχου Πετρωνίου Τανάσε Προδρομίτη (†2011)

Ἕνα ἀπό τά πολύτιμα πετράδια τοῦ θησαυροῦ τῶν προσευχῶν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσευχή τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου: «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου...».
Μικρή στό μέγεθος καί ἁπλῆ, ἀλλά γεμάτη πνευματική δύναμι καί θεολογικό βάθος, ἡ προσευχή αὐτή φέρει τήν σφραγίδα τοῦ μεγάλου ὑμνογράφου καί ποιητοῦ, τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ καί ἁγίου, τῆς «Κιθάρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὅπως ὠνομάσθηκε ὁ ἅγιος Ἐφραίμ.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἔχει ἐπιφυλάξει μία ξεχωριστή θέσι στήν λειτουργική της ζωή καί εἰδικά στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο μετανοίας καί ψυχικῆς ἀναγεννήσεως.
Κάποιος πνευματικός πατήρ μοῦ ἔλεγε κάποτε γι᾿ αὐτήν τήν προσευχή: «Ἐγώ τήν ἀπαγγέλλω σ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους στόν «κανόνα», τῆς προσευχῆς μου καί προτρέπω ὅλους τούς Χριστιανούς, ἀλλά εἰδικώτερα τούς μοναχούς νά κάνουν τό ἴδιο,

10271 - Πώς είναι δυνατόν... Γέροντος ιερομονάχου Πετρωνίου Τανάσε Προδρομίτη (†2011)

Σέ μία ἐκκλησία τῆς Ἱερουσαλήμ  εἶδα μία εἰκόνα τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ὑπηρέται τῶν ἀρχιερέων κτυποῦν μέ γροθιές στό πρόσωπο τόν Κύριο, ἐνῶ Αὐτός κλίνει τήν κεφαλήν Του, ὡσάν νά θέλη νά προφυλαχθῆ ἀπό τίς γροθιές. Στό Πρόσωπό Του φαίνεται βαθειά ἡ θλῖψις καί ἡ ἀπορία. Δέν μπορεῖ  νά πιστεύση αὐτό πού τοῦ συμβαίνει. «λαός μου, τί ἐποίησά σοι; ἤ τί σοί  παρηνώχλησα; Τούς τυφλούς σου ἐφώτισα, τούς λεπτούς ἐκαθάρισα, τούς νεκρούς σου ἀνέστησα. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοί ἀνταπέδωκας»(12ον Ἀντίφωνο τῶν Ἁγίων Παθῶν). Πῶς ὑφίσταται μία τέτοια ἀγνωμοσύνη;
Ὤ, ἐάν τό ἔργο αὐτό εἶχε συμβῆ μόνο τότε! Οἱ χριστιανοί ὅμως ἐπί δύο χιλιάδες χρόνια τώρα κτυποῦν τό Θεῖο Πρόσωπο τοῦ μεγάλου μας Εὐργέτου καί Αὐτός μᾶς ἀντικρύζει μέ λύπη καί ἀπορία.
Εἴμεθα χριστιανοί, φέρουμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, δοξάζουμε Αὐτόν καί τό Εὐαγγέλιό Του. Αὐτός μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε ἔδωσε καί τήν ζωή Του γιά ἐμᾶς.

10270 - Λόγος για τη νηστεία. Γέροντος ιερομονάχου Πετρωνίου Τανάσε Προδρομίτη (†2011)

Σέ κάθε καιρό ἡ νηστεία εἶναι ὠφέλιμη γι᾿ αὐτούς πού θέλουν νά τήν κρατήσουν, μᾶς λέγει τό Τριώδιο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει σέ λόγο του γιά τό Πάσχα: «Ἐπέρασε ὁ καιρός τῆς νηστείας, ἀλλά δέν ἐπέρασε καί ἡ ἀνάγκη τῆς νηστείας». 
Πάντοτε συνεπῶς, ἀλλά ἰδιαίτερα τώρα πού ἡ νηστεία ἤδη στήν Ἐκκλησία μας ἐφαρμόζεται, εἶναι κατάλληλος ὁ καιρός νά σταματήσουμε ἐπάνω σ᾿ αὐτή τήν ἀρετή.
Ἐνθυμοῦμαι ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία μέ πόση εὐλάβεια κρατοῦσαν οἱ χριαστιανοί τότε τήν  νηστεία! Δέν ἐξαιρεῖτο κανείς ἀπό τήν  νηστεία, οὔτε ἀκόμη καί στήν περίπτωσι ἀσθενείας, οὔτε γιά τά μικρά παιδιά καί ὅλοι τήν κρατούσαμε μέ σοβαρότητα.

10269 - Κτιτορικό Μνημόσυνο στην Αγιορειτική Ιερά Μονή Αγίου Παύλου (φωτογραφίες)


Η Αγιορειτική Ιερά Μονή Αγίου Παύλου που ίδρυσε ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός 
βρίσκεται στους πρόποδες του Άθωνα και στα δυτικά της ομώνυμης χερσονήσου.

10268 - Αγιορείτικη ρακή

Η ελληνική Βικιπαίδεια υποστηρίζει ότι το τσίπουρο είναι ένα αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν από επτά περίπου αιώνες στα μοναστήρια του Αγίου Όρους (λέγεται πως ξεκίνησε τον 14ο αιώνα) (εδώ). 
Επειδή το προϊόν της αμπελουργίας, το κρασί, είναι αναγκαίο στην εκκλησία για την τέλεση μυστηρίων, η αμπελουργία ως τεχνική διατηρήθηκε στα απομονωμένα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ακόμα και όταν η αμπελουργία εγκαταλείφθηκε στην κυρίως Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της λειψανδρίας που παρατηρήθηκε από τον 13ο αιώνα και μετά, λόγω των πολέμων, των εισβολών και της μαύρης πανώλης.  
Πολύ συχνά στα ταξίδια μου στο Άγιον Όρος αγόραζα ρακή για προσωπική κατανάλωση εκτός Αγίου Όρους. Όχι πολύ, ίσως ένα μπουκάλι κάθε φορά. Ιδιαίτερη προτίμηση είχα στην αγιορείτικη διπλοβρασμένη ρακή από λωτούς που έβρισκα στην περιοχή της Αγίας Άννας ή σε ρακή από κούμαρα που έβρισκα στις Καρυές.

10267 - Από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά στην ψηφιακή αγιογραφία

Η "Χαρά Θεού" συναντά τον παγκοσμίου φήμης αγιογράφο Γιώργο Κόρδη, τον Σέρβο Nicola Saric, και τον Αγιορείτη Παπαναστάση.

Αποτελεί η σημερινή αγιογραφία συνέχεια της Βυζαντινής ζωγραφικής ή μοντέρνα τέχνη;
Απόψεις και διαφωνίες για την εξιστόρηση μέσω της εικόνας.
Δείτε το βίντεο:

10266 - Η επίδραση της Αθωνικής αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ρωσο-βυζαντινού ύφους στις αρχές του 20ου αιώνα. Το Επισκοπείο της Μόσχας. (Βιντεοσκοπημένη εισήγηση της κ. Ariadna Voronova στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας)

       Ariadna Voronova
Διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Χριστιανικής Τέχνης, PhD Σχολή Εκκλησιαστικών Τεχνών, Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο Αγίου Τύχωνος, Μόσχα
Η επίδραση της Αθωνικής αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ρωσο-βυζαντινού ύφους στις αρχές του 20ου αιώνα. Το Επισκοπείο της Μόσχας.

Περίληψη της Εισήγησης: