Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

10034 - Συντήρηση – βιβλιοδεσία Κώδικα αρ.1 της Mονής Σιμωνόπετρας (βίντεο)

Ο κώδικας αρ. 1 της Mονής Σιμωνόπετρας είναι ένα τυπικό χειρόγραφο του 14ου αι. που συντηρήθηκε στα εργαστήρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους το 2003, σε διάστημα έξι μηνών. 
Πρόκειται για ένα "μηναίο", ένα βιβλίο δηλαδή με περιγραφές και οδηγίες για την καθημερινή λειτουργική ζωή του μοναστηριού. 
Η ταινία παρακολουθεί όλα τα στάδια της συντήρησής του, από το άνοιγμα μέχρι την επιστροφή του στη βιβλιοθήκη της Mονής.

10033 - Συντήρηση Κεραμικών Μονής Βατοπαιδίου (βίντεο)

Πώς συντηρούνται τα σπασμένα κεραμικά που βρίσκουμε στις ανασκαφές, μέχρι να πάρουν το σχήμα τους ξανά;
Σε ανασκαφή του 2000 στα θεμέλια του καθολικού της μονής Βατο-παιδίου αποκαλύφθηκε πλήθος εφυαλωμένης κεραμικής. Από τα σημαν-τικότερα ευρήματα ήταν 21 πήλινα Άγια Ποτήρια που απορρίφθηκαν σε πηγάδι γύρω στις αρχές του 18ου αι., όταν αντικαταστάθηκαν από μεταλ-λικά.

10032 - Οσιομάρτυς Ρωμανός (†1694)
Αγιορείτης Άγιος 
Μνήμη 5 Ιανουαρίου