Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

9700 - Πως μας κρίνει ο Θεός; (Γέροντας Ποιμήν Λακκοσκητιώτης)

Ο πατήρ Ποιμήν Βλάντ είναι ο Γέροντας της Καλύβης Τα Εισόδια της Θεοτόκου στη Λακκοσκήτη στο Άγιον Όρος. Εδώ και δεκαεπτά χρόνια υπηρετεί τον Θεό στο Άγιον Όρος μαζί με τον αδελφό του, τον πατέρα Σωφρόνιο. Τρία αδέλφια του έχουν αφιερώσει την ζωή τους στον Θεό.

9699 - Ιερομόναχος Σάββας Καψαλιώτης (1913 - 15 Οκτωβρίου 1991)9698 - Όσιος Ευθύμιος ο Νέος (823-898)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 15 Οκτωβρίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου:
και