Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

9685 - Διαγωνισμός για τους Αγιορείτες μοναχούς, με χρηματικό έπαθλο, προκαλεί έντονες αντιδράσεις εντός του Αγίου Όρους (1)

       Αντιγράφω από την Αγιορειτική Βιβλιοθήκη 
του έτους 1949:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Λάβετε μέρος εις τον διαγωνισμόν μας)

Η «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» επιθυμούσα όπως ερευνήση, εύρη και βοηθήση, προς ανάδειξιν λογοτεχνικού ταλάντου μεταξύ τω οσίων Πατέρων του Άθω, τον δυνάμενον να μας παρουσιάση δια της πέννας του την πλουσίαν εις θρησκευτικάς συγκινήσεις και πνευματικάς εξάρσεις ζωήν, της Μοναχικής πολιτείας του Παραδεισίου περιβάλλοντος του αγίου Όρους, προς ψυχικήν ωφέλειαν του έξω κόσμου, προκηρύσση τον εξής διαγωνισμόν, εις τον οποίον δύνανται να λάβωσι μέρος, πλην των αγιορειτών, μοναχοί και ιερομόναχοι όλων των μοναστηρίων της Ελλάδος.

9684 - Μοναχός Γεώργιος Παντοκρατορινός (1902 - 11 Οκτωβρίου 1982)

Γεννήθηκε στο Σουφλί του Έβρου το 1902 ο κατά κόσμον Δήμος Ι. Καζακίδης. Νέος ήλθε το 1925 να μονάσει στο Παντοκρατορινό Κελλί του Αγίου Γεωργίου του Φανερωμένου της Καψάλας,[…]
[…] Στην πανήγυρη του 1982 έδωσε όλο τον εαυτό του. Γνώριζε καλά ότι θα ήταν η τελευταία. Ο Γέροντάς του Παχώμιος πριν πολλά χρόνια του είχε πει: «Μόλις εσύ παιδί μου φθάσεις στα ογδόντα σου χρόνια, τότε θα κοιμηθείς. Ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα». Σε κάποιους μοναχούς που τον επισκέφθηκαν στα μέσα του 1982 έλεγε: «Φέτος φεύγω από τη ζωή αυτή, διότι έτσι μου είχε πει ο Γέροντάς μου πριν 40 χρόνια, ότι όταν φθάσεις στα ογδόντα σου, τότε θα κοιμηθείς». Έτσι κι έγινε. Γηροκομούμενος σε καλούς γειτόνους του και παρηγορούμενος από θεία οράματα ανεπαύθη εν Κυρίω ο μακάριος στις 11.10.1982 στο Κελλί του Αγίου Δημητρίου Τρυγωνάδων.
Στον επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο κάποτε εκμυστηρεύθηκε εξομολογητικά, φοβούμενος μη πλανάται: «Μπαίνω για τον όρθρο πολύ νύχτα ακόμα, όπως συνηθίζουμε, προσκυνώ τις εικόνες και βλέπω ύστερα τα καντήλια, κι αν είναι κανένα σβησμένο το ανάβω. Με “τραβάει” ύστερα να δω πολύ προσεκτικά την εικόνα του Ιησού Χριστού μας. Αρχίζω ύστερα την ευχή. Στην αρχή την λέω καθαρά με το στόμα, την καταλαβαίνω όλη. Ύστερα  […] Περισσότερα

9683 - Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (1300 - 1379)Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη  11 Οκτωβρίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου: