Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

9554 - Άρθρο του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Γέροντα Γρηγορίου: «Εδώ και χρόνια η Εκκλησία δανείζεται, εντελώς αμελέτητα, τα κουρέλια της Δύσης»

Είμαστε λαός, που οι ρίζες μας είναι καλά στην γη βαλμένες. Κόψε, σφάξε, ρήμαξε, απολίτιστε λαέ. Η Ελλάδα και από το πιο μικρό ριζίδιο θα ανεμίση φυτά και δένδρα κατάκαρπα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ἀνήσυχος ὑπὲρ τὸ δέον, ζητῶ σὰν τὸ πιὸ ἀναγκαῖο πρᾶγμα στὴν ἐποχή μας νὰ κωδικοποιηθοῦν, ὄχι μόνον τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ καὶ τῶν προκατόχων τους τὰ γκρεμίσματα καὶ οἱ καταστροφές, καὶ κυρίως αὐτὲς ποὺ σὰν ξαφνιάσματα πραγματοποιήθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ στὸν πολιτικὸ κόσμο καὶ στὸν ἐκκλησιαστικό. Ἴσως πολλοὶ σκεφθοῦν ὅτι ἐβράδυνα. Ἡ βραδύτητα ὅμως αὐτὴ θὰ μᾶς δώση καλύτερη εἰκόνα γιὰ τὰ ὅσα διεπράχθησαν σ᾽ αὐτὴν τὴν γωνιὰ τοῦ κόσμου.
Δὲν εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κράτη, ἀλλὰ πάντοτε ὑπῆρξε τὸ μοναδικὸ κράτος τῆς ὑψηλῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ. Δὲν θριάμβευσε ποτὲ ἡ Ἑλλάδα στὸν τεχνικὸ πολιτισμό, ἀλλὰ στὸν πνευματικό. Ἂν τὴν χαρακτηρίσουμε γωνιὰ τοῦ κόσμου, δὲν θὰ εἶναι ἄστοχο, γιατὶ σ᾽ αὐτὴν προσέκρουσαν ὅλοι οἱ πολιτισμοὶ τῆς γῆς. Ὅλοι οἱ διψασμένοι θέλησαν νὰ ξεδιψάσουν ἀπὸ τὶς πηγές της καὶ ὅλοι οἱ πεινασμένοι νὰ χορτάσουν ἀπὸ τὰ ἐδέσματα ποὺ μαγείρεψαν οἱ αἰῶνες σ᾽ αὐτὸ τὸ κακκάβι τὸ ἐκλεκτό, ποὺ λέγεται Ἑλλάδα. Δὲν εἶναι, ὅπως εἶπε ἕνας ὑπουργός, «ἕνα κράτος», ἀλλὰ «τὸ κράτος».

9553 - Συνομιλώντας με τον Γέροντα Επιφάνιο Μυλοποταμινό, τον αρχιμάγειρο του Αγίου Όρους

Ο Γέροντας του Ιερού Λαυριωτικού Καθίσματος Αγίου Ευσταθίου, 
Μοναχός Επιφάνιος Μυλοποταμινός,
μιλάει για το διακόνημα του μάγειρα στο Άγιον Όρος.

9552 - Μοναχός Ιωσήφ Ησυχαστής (1898 - 15/28 Αυγούστου 1959)