Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

9395 - Η προσπάθεια αρπαγής της Εικόνος του Άξιόν Εστι από τους Ρώσσους

Γύρω στὰ 1900, ὅταν τὸ Σεράϊ ἦταν στὴν ἀκμή του καὶ οἱ μοναχοί του περίπου 800, ὁ Δικαῖος καὶ ἡ Γεροντία του, εἴτε μὲ ἐξαπατήσεις ἀφελῶν εἴτε ἀντὶ πολλῶν χρημάτων, ἐπεδίωκαν νὰ πλουτίσουν –καὶ τὸ κατώρθωσαν- τὴν Βιβλιοθήκη τους μὲ σπάνια χειρόγραφα καὶ παλαιὰ βιβλία καὶ τὸν ναό τους μὲ ἅγια λείψανα καὶ ἄλλα ἱερὰ ἀντικείμενα.
Στὴν τακτικὴ καὶ τὴν μεθοδολογία τους αὐτὴ τόλμησαν νὰ μετέλθουν δόλο καὶ ἀπάτη γιὰ νὰ σφετερισθοῦν ἀσεβέστατα τὸ ἱερώτατο κειμήλιο τοῦ Πρωτάτου καὶ τοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δηλαδὴ τὴν θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Ἄξιόν Ἐστι.

9394 - Η Αγιορειτική Φωτοθήκη

Η Αγιορειτική Φωτοθήκη ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό τη συλλογή, τη διάσωση, την αποκατάσταση, τη συντήρηση και τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού που αφορά στο Άγιον Όρος. Από τότε η έρευνα για την αγιορειτική φωτογραφία, ιδιαίτερα των φωτογραφικών απεικονίσεων που χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 ώς το 1963, προχώρησε με γρήγορα βήματα. Οι εκδόσεις λευκωμάτων και η παραγωγή εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ώς σήμερα, έδωσαν τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να γνωρίσει την αγιορειτική φωτογραφία και παράλληλα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας και την τεκμηρίωση της φωτογραφικής συλλογής της Αγιορειτικής Φωτοθήκης.

9393 - Αφανείς Μοναχοί Μακεδονομάχοι της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω


Του Δρ. Βασιλείου Ν. Πάππα*
Είναι αλήθεια ότι απαιτήθηκε πολύς χρόνος, για να ερευνήσω τις Βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας, προκειμένου να εντοπίσω το αναγκαίο πρωτογενές υλικό και τη συναφή βιβλιογραφία και να απαντήσω έτσι στο ερώτημα, εάν, πράγματι, καταγράφηκαν και μέχρι ποιόν βαθμό τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στο Άγιο Όρος από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι την απελευθέρωσή του από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, στις 2 Νοεμβρίου του 1912.