Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

9143 - Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης)

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Η καρδιά του ανθρώπου είναι το κέντρο των υπέρ φύσιν, των κατά φύσιν και των παρά φύσιν κινήσεων. Τα πάντα ξεκινούν από την καρδιά. Εάν η καρδιά του ανθρώπου καθαρισθή, βλέπομε τον Θεό. Πως όμως θα ιδούμε τον Θεό; Μήπως ο Θεός είναι ανθρωπόμορφος; Έχει σχήμα ανθρώπου; Όχι! Ο Θεός είναι αθεώρητος, ο Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως να βασιλεύση και στην καρδιά του ανθρώπου, όταν αυτή γίνη δεκτικό δοχείο. Για να γίνη δεκτικό δοχείο η καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να γίνη καθαρή από λογισμούς ακάθαρτους. Για να καθαρισθή όμως η καρδιά, πρέπει να μπη σ’ αυτήν κάποιο φάρμακο. Το φάρμακο αυτό είναι η προσευχή. Όπου πηγαίνει ο βασιλεύς, διώκονται οι εχθροί, και όταν μπη στην καρδιά ο Χριστός, το όνομά Του το Άγιο, φυγαδεύονται των δαιμόνων οι φάλαγγες. Όταν ενθρονισθή μέσα καλά-καλά ο Χριστός, τότε υπακούουν τα πάντα.

9142 - Η φύση στο Άγιο Όρος σε ψηφιακή μορφή

Η μεγάλη ποικιλία γεωλoγικών σχηματισμών και πετρωμάτων, το πολυσχιδές της μορφολογίας του εδάφους, το μεγάλο σχετικά υπερθαλάσσιο ύψος του Άθω, ο οποίος ανορθώνεται απότομα από την επιφάνεια της θάλασσας στα 2.033 m, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, την απομόνωση της περιοχής και την έλλειψη βόσκησης, δημιουργούν ένα πολυποίκιλο μωσαϊκό τύπων βλάστησης. Οι τύποι βλάστησης που απαντούν στο Άγιο Όρος ξεκινούν από τους καθαρά μεσογειακούς και φθάνουν μέχρι τους υπαλπικούς, με μοναδική δαψιλότητα και πληρότητα, καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών φυτών και ζώων.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στη Θεσσαλονίκη, το 1997, πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη Έκθεση των Θησαυρών του Αγίου Όρους, η οποία κυριάρχησε ως το κεντρικό γεγονός, με την προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών.

9141 - Επιστολή του Ιερομονάχου Δανιήλ Κατουνακιώτη για την εισβολή ανταρτών στο Άγιο Όρος και τη μάχη που διεξήχθη στις Καρυές, σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου, το 1948

Επιστολή την οποία απέστειλε στο περιοδικό «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» 
ο Ιερομόναχος Δανιήλ Κατουνακιώτης και δημοσιεύθηκε στο τεύχ. 149-151 
του Ιανουαρίου-Μαρτίου 1949, σελ. 62-63.

Επιδρομή ληστών
Σας εκθέτω τα περί της επιδρομής ανταρτοσυμμοριτών εν αγίω Όρει. Καθ’ ά εκ διαδόσεων εμάθομεν και ο αγιώνυμος κλήρος της Κυρίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου υπέστη επιδρομήν συμμορίας ανταρτοληστών αρκετών, υπό της διοικήσεως αρχιαντάρτου Παπαγεωργίου. Εισδραμόντες κατά την 3 (16 ν.η.) – 10 – 48 ε.ε. μετά πάσης ελευθερίας κατά το εσπέρας της Παρασκευής και διαμερισθέντες εις ομάδας, επέδραμον εις μερικάς Μονάς και εις κελλία Καρυών και Προβάτας, τα ελεηλάτησαν αφαιρέσαντες και ικανόν χρηματικόν ποσόν και διάφορα είδη τροφίμων κλπ.