Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

9092 - Ο γερο-Γεδεών ο Λαυριώτης

Βλέμμα Ἁγίου, χαμόγελο εὐγενείας καὶ καλωσύνης, καὶ τὰ λόγια του μεστὰ συνέσεως καὶ εὐσεβείας.
Ἡ κομποσχοίνα του σχεδὸν ἀκουμποῦσε στὸ πάτωμα, καθὼς τὸ μπόϊ του, ποὺ δὲν ἦταν καὶ πολὺ ψηλό, τὸ εἶχαν κυρτώσει τὰ χρόνια καὶ οἱ πολλὲς μετάνοιες.
Καλὸς ψάλτης, ἀλλὰ ἀπὸ μετριοφροσύνη ἔψελνε μόνο στὶς λειτουργίες τῶν παρεκκλησίων. Φιλακόλουθος καὶ πολὺ αὐστηρὸς νηστευτὴς ὁ ἴδιος, συνιστοῦσε τὰ δέοντα καὶ σὲ ἐμᾶς. Κατεχόμενος ἀπὸ στενοχώρια γιὰ τὸ ὅτι ἀρκετοὶ κρεοφαγούσαμε τὶς μεγάλες γιορτές -ἦταν τὰ χρόνια ποὺ τὸ Μοναστήρι μας ἦταν ἀκόμη ἰδιόῤῥυθμο-, δὲν ἐννοοῦσε νὰ σταματήσει τὴν κατήχηση καὶ τὶς προτροπὲς νὰ τερματίσουμε τὴν ἀσυμβίβαστη μὲ τὸ σχῆμα καὶ τὴν ἰδιότητά μας συνήθεια, ποὺ τὴν θεωροῦσε καὶ ἐφάρματη.
Ἦταν περὶ τὸ 1960. Ἦταν πορτάρης, ὅταν ἕνα ἀπόγευμα, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔβγαινα γιὰ περίπατο πρὸς τὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία.

9091 - Μια σπάνια φωτογραφία του παπα Τύχωνα του ΡώσουΤον Ιούλιο του 1960 ο Raymond Geldermans φωτογράφισε τον παπα Τύχωνα, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν. Τη φωτογραφία δημοσίευσε ο Bas Kamps στο ιστολόγιο https://athosweblog.com, με σχετικά σχόλια.

9090 - Μοναχός Αρτέμιος Σιμωνοπετρίτης (1866 - 5 Οκτωβρίου 1943)...Σ’ ένα από τα χειρόγραφά του σημείωνε: «Όστις το παρόν μου τετράδιον κτήσεται και αναγινώσκει ή όλον ή και μέρος τούτου και οποσούν ωφεληθή εκ τούτου πνευματικώς τε και ψυχικώς, ουδέν άλλο ζητώ παρά σου, ευλαβέστατε φίλε και αδελφέ, ει μη ίνα εύξη προς Κύριον υπέρ απολωλυΐας ψυχής εμού του οικτρού Μοναχού Αρτεμίου τω 1914». Περισσότερα

9089 - Δύο Βατοπαιδινοί Άγιοι εορτάζοντες την 5η Οκτωβρίου
Αγιορείτες Άγιοι
Μνήμη 5 Οκτωβρίου