Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

8581 - Το μαρτύριο ως έκφραση αγάπης στους αδελφούς μας (Γέροντας Αιμιλιανός, Προηγούμενος Σιμωνοπετρίτης)
Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης μιλάει για την αληθινή έννοια και σημασία του μαρτυρίου στην ζωή της Εκκλησίας, αλλά και την σπουδαιότητα της ταπεινώσεως και θυσίας για τους αδελφούς μας, σύμφωνα με το παράδειγμα των αγίων και, κυρίως, του Θεανθρώπου Χριστού. Συνέχεια

8580 - Γέροντας Ιωσήφ Βιγλιώτης

[…]Εύγε σου, πάτερ Ιωσήφ, για τις σημαίες, που έστησες και ύψωσες στις κορυφές σου. Την Ελληνική και την Βυζαντινή. «Διάβασες», ως φαίνεται, τη χρόνια σκέψη μου, αντέγραψες τους σχεδιασμούς μου, μούκλεψες τα πρωτεία. Εμένα με καθυστέρησαν σε τούτο, όπως και σε πολλά άλλα, οι άλλες έγνοιες. Έκαμψε, ως μη ώφειλε, τους ενθουσιασμούς μου η ηλικία, ατόνισε στην ψυχή μου η ζωηρότης των συμβόλων του Γένους μας και δεν σφυροκοπούν όπως πρώτα στην καρδιά μου της υπερχιλιόχρονης αγιορείτικης Ιστορίας οι επιταγές. […]

[…]Σε κατασπάζομαι γι΄ αυτή σου την πρωτοβουλία και συγχαίρω και συγκινούμαι καθώς ρίγη πατριωτισμού διαπερνούν την ύπαρξί μου, βλέποντάς τες να κυματίζουν στην πνοή του ανέμου και να ελληνοχρωματίζουν και χρεωστικά βυζαντιώνουν τον Τόπο, τον αέρα, το Αιγαίο. […] 

[…]Και αν τυχόν σου έρθουν άλλοι σαν κι εκείνους, που σαχλόχασκαν για το θέαμα και περιγελούσαν τον πατριωτισμό και την ελληνοφροσύνη σου, σε προτρέπω και σε παρακαλώ, απόστρεψε το πρόσωπό σου απ΄ αυτούς και οικτίρησέ τους. […]

8579 - Μοναχός Γεννάδιος Διονυσιάτης (1881 - 17 Ιουνίου 1933)
Γεννήθηκε στα Ακούμια Αγίου Βασιλείου Ρέθυμνου Κρήτης το 1881, ο κατά κόσμον Γεώργιος Αντωνίου Σταματεράκης. 
Νέος κοινοβίασε στη μονή Διονυσίου, την οποία αγάπησε και διακόνησε με ζήλο ισόβια, από το 1902. 
Το 1905 εκάρη μοναχός. Συνέχεια