Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

8576 - Βίντεο από την τελετή εγκατάστασης της νέας Επιστασίας στο Άγιον Όρος (2016)


Παρακολουθούμε στιγμές από την αλλαγή της Επιστασίας στο Άγιον Όρος. Νέος Πρωτεπιστάτης της αθωνικής πολιτείας ανέλαβε ο Γέρων Βαρνάβας Βατοπαιδινός με Επιστάτες τον Γέροντα Φιλόθεο Κουτλουμουσιανό, τον Γέροντα Ιωσήφ Καρακαλινό και Γέροντα Φιλήμωνα Σταυρονικητιανό.

8575 - Μοναχισμός-Ταπείνωση (Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης)

Ὁ μοναχισμὸς εἶναι τὸ ἄμισθον ἰατρειον· εἶναι ἡ κλινική τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει καλά. Τὸν καλεῖ ὁ Θεὸς μὲ κλῆσιν ἁγίαν καὶ τὸν φέρνει μὲ τὴν ἀγάπην του σ' αὐτὸ τὸ ἄμισθον ἰατρεῖον.
Ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ τὴν θεραπεία του καὶ φωνάζει: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.
— Ναί, θὰ σὲ ἐλεήσω, ἀπαντᾶ ὁ Θεός. Καὶ ἀρχίζει ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τὴν θεραπείαν.
Μᾶς στέλλει διάφορες θλίψεις, ἐπιτρέπει πειρασμούς. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι τὰ φάρμακα, τὰ πικρὰ φάρμακα ποὺ θεραπεύεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἄνθρωπου.
Βέβαια, κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι στὸν καιρὸ τῆς ἐγχειρήσεως ἤ τῆς ἰατρικῆς ἐπεμβάσεως δὲν πονεῖ, δὲν ἀγωνίζεται νὰ ξεπεράσει τὸν πόνο καὶ τὴν θλίψη· ὡστόσο ὅμως στὸ τέλος τῆς θεραπείας γίνεται ψυχικῶς καλά.
Ὅταν ὁ Γέροντάς μου ἦτο ἀρχάριος στὴν ἔρημο, ἦταν στὴν ὑποταγὴ τοῦ γέροντος Ἐφραίμ. 

8574 - Κοιμήθηκε ο Γέροντας Παντελεήμων Χιλιανδαρινός

Κοιμήθηκε σήμερα το πρωί, μετά από μακρά ασθένεια, ο Ιερομόναχος Παντελεήμων Χιλιανδαρινός.
Ο π. Παντελεήμων, Γερμανός στην καταγωγή, ήλθε στο Άγιο Όρος και στην Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου το 1982, όπου εκάρη μοναχός και αργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος.

8573 - Εγκύκλιος της Νέας Επιστασίας του Αγίου Όρους προς τους Κελλιώτες Γέροντες των Καρυών

Με σημερινή εγκύκλιό της, 2/15 Ιουνίου 2016, προς τους Γέροντες των Καρυώτικων Κελλιών, η Ιερά Επιστασία τους καλεί να συμπανηγυρίσουν την Παρασκευή 11/24 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου για την ανάμνηση του θαύματος της παράδοσης του Αρχαγγελικού προς την Υπεραγία Θεοτόκο Ύμνου «Άξιον Εστίν». Επίσης τους καλεί και για την Πανήγυρη του εορτασμού των Αγιορειτών Αγίων την Κυριακή 20 Ιουνίου/3 Ιουλίου 2016.

Η εγκύκλιος:

8572 - Φωτογραφίες από την αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους

Την Τρίτη, 14 Ιουνίου (1 Ιουνίου με το παλαιό), έγινε η εγκατάσταση της νέας Ιεράς Επιστασίας στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Ο Γέρων Παύλος Λαυριώτης παρέδωσε στον νέο Πρωτεπιστάτη Γέροντα Βαρνάβα Βατοπαιδινό, ο οποίος θα πλαισιώνεται από τους Επιστάτες  ιερομονάχους Φιλόθεο Κουτλουμυσιανό, Ιωσήφ Καρακαλλινό και Φιλήμονα Σταυρονικητιανό.

8571 - Άγιος Εφραίμ, πατριάρχης των Σέρβων (†1399)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 15 Ιουνίου