Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

8120 - Η συνεισφορά του Θεοφάνους του Κρητός, στην εικονογραφία της Εκκλησίας μας

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Ο Θεοφάνης ο Κρης είναι ο κυριότερος εκπρόσωπός της Κρητικής τέχνης, η οποία είχε ακμάσει τον 16ο αιώνα.  Η συνεισφορά του Θεοφάνη του Κρητός στην Εικονογραφία της Εκκλησίας μας  είναι πολύ μεγάλη. «Ιεροτύποις Εικόσι» ωράϊσε τόσα καθολικά, τα οποία αποτελούν θησαυρό για την  Εκκλησία. «Ευσεβοφρόνως Εικόνας σεπτάς, προσκυνούντες οι Ορθόδοξοι», αισθανόμαστε τη μεγάλη  ευγνωμοσύνη στον μεγάλο αγιογράφο Θεοφάνη τον Κρήτα για την κληρονομιά που μας άφησε.
Το έτος 1527 τον βρίσκουμε να αγιογραφεί το Καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά στα Μετέωρα.  Τούτο μαρτυρείται από σχετική κτητορική επιγραφή του έτους 1527 με την εξής αναφορά: «Ειστωρίθη δε και δια εξόδου του ευτελούς Ιεροδιακόνου.  Χειρ Θεοφάνη του εν τη Κρήτη Στρελήτζας».
Το έτος 1535, επί Πατριαρχείας Ιερεμία του Α΄,  αγιογραφεί το τρίκογχο Καθολικό με νάρθηκα, της Μονής Μεγίστης Λαύρας, της Μονής που είχε ιδρύσει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης το 1004.  Στον Θεοφάνη αποδίδονται επίσης οι φορητές εικόνες του Δωδεκαόρτου  και τα δύο λυπηρά.

8119 - Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ομιλία Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και σχολιασμός από τον Μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη

Προσφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Τσάτσου στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Προεδρικό Μέγαρο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας 19 Μαρτίου 1978.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΘΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, τ. 53-54 (Μάρτιος-Μάιος 1978) μαζί με σχολιασμό της ομιλίας από τον Μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη.

8118 - Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ιερά Μονή Δοχειαρίου (2011, βίντεο)


8117 - Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας γράφουν δύο Αγιορείτες


Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης
†1 Ιουνίου 2014
Αρχιμ. Γεώργιος Γρηγοριάτης
†8 Ιουνίου 2014