Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

6808 - Χρονογραφία της εν Άθω μονής των Ιβήρων

*ενν. τον σεισμό 7,5 Ρίχτερ της 26.10/8 Νοεμβρίου 1905


Γεδεών Μανουήλ,
Χρονογραφία της εν Άθω μονής των Ιβήρων
Κωνσταντινούπολη 1906- 12

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη
Σε ψηφιακή μορφή:

6807 - Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Παϊσίου

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (11 Ιουλίου 2015)
Ιερώτατε Μητροπολίτα εκπρόσωπε της Α. Μακαριότητος, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
Ιερώτατε Μητροπολίτα Κασσανδρείας κ. Νικόδημε, Ποιμενάρχα της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας,
Ιερώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς,
Εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών,
Οσιωτάτη Καθηγούμενη της Ιεράς Μονής ταύτης του υιού της βροντής Μοναχή Φιλοθέη, μετά της περί υμάς Ιεράς Αδελφότητος,
Ευλογημένοι προσκυνηταί της χάριτος και της πρεσβείας του εν Οσίοις Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου,

6806 - Η Ιερά Καλύβη του Αγίου Χαραλάμπους στα Καυσοκαλύβια

Ἡ Ἱερά Καλύβη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
στήν Ἱερά Σκήτη Ἁγίας Τριάδος τῶν Καυσοκαλυβίων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους

   Στό ἄ­κρο τῆς ἱ­ε­ρᾶς χερ­σο­νή­σου τοῦ οὐ­ρα­νο­γεί­το­νος Ἄθω καί κάτω ἀπό τόν Ἄθω. Στόν κό­σμο καί ἔξω ἀπό τόν κό­σμο. Ἐκεῖ πού ἡ με­γα­λό­πρεπη ἀ­γρι­ό­τητα τῆς φύ­σης συ­να­γρυ­πνεῑ μέ τούς ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νους στόν Θεό ἐ­ρη­μῖ­τες, ὑ­ψώ­νε­ται τῆς ἡ­συ­χίας ἀ­κρό­πολη, σάν ἱ­ερό βῆμα στόν θε­όδ­μητο ναό τοῦ Ἁ­γίου Ὄ­ρους, ἡ Ἱ­ερά Σκήτη Ἁ­γίας Τρι­ά­δος τῶν Καυ­σο­κα­λυ­βίων.
  Ἡ Σκήτη, ὡς ὀρ­γα­νω­μέ­νος μο­να­στι­κός οἰ­κι­σμός, ἱ­δρύ­θηκε στίς ἀρ­χές τοῦ 18ου αἰ.  ἀπό τόν ὅ­σιο Ἀ­κά­κιοτόν Καυ­σο­κα­λυ­βίτη (+ 12 Ἀπριλίου 1730). Ὁ ὅ­σιος Ἀ­κά­κιος ἦρθε ἐδῶ στά 1680 καί κα­τοί­κησε στό Σπή­λαιοπού βρί­σκε­ται στήν ἀ­να­το­λική πλευρά τῆς Σκή­της καί στό ὁ­ποῖο, τέσ­σε­ρις αἰ­ῶ­νες πρίν, ἀ­σκή­θηκε ὁ ὅ­σιος Μά­ξι­μος ὁ Καυ­σο­κα­λύ­βης (13 Ἰανουαρίου 1365).