Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

5613 - Μοναχός Νήφων Κωνσταμονίτης (1896-1985)
5612 - Το Άγιο Όρος με τον φακό του Νικηφόρου Παπανικολάου5611 - Οι άγιοι των Καρυών

Θ’ άξιζε να εορτάζονται από κοινού οι άγιοι, να μνημονεύονται και να εικονογραφηθούν μαζί από την Καρυώτικη αδελφότητα, στο ναό του Πρωτάτου και στους ναούς των Καρυώτικων Κελλιών. Βέβαια η εδώ πρώτη παρουσία, δίχως να είναι πρόχειρη, χρήζει μεγαλύτερης έρευνας, που ίσως δώσει περισσότρα στοιχεία. Αξίζει πάντως κάθε κόπος προς τιμήν των αγίων της περιοχής των Καρυών.
Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης


5610 - Άγιος Κάλλιστος ο Β΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (†1397)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 22 Νοεμβρίου 
.......
 Προερχόταν από τη Μονή των Ξανθοπούλων. Έζησε για ένα διάστημα στην αθωνική Μονή του Παντοκράτορος, την οποία ο άγιος ονομάζει δική του. Εδώ ησύχαζε επί πολύ, στο Κελλί του οσίου Ονουφρίου, έξω της Μονής, καθώς αναφέρει και σε επιστολή του.
Κατόπιν έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για μικρό χρονικό διάστημα -για ένα τρίμηνο- το 1397.