Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

5171 - Ιλαρίωνος μοναχού (Σιμωνοπετρίτου), αιωνία η μνήμη.

Μοναχός Ιλαρίων Σιμωνοπετρίτης
(1946 -19 Αυγ. 2014)
Φωτ. Μανώλη Τουλουπάκη

.......Το άρθρο αυτό γράφεται μέσα σε συγκινησιακή φόρτιση. Η μαρτυρική κοίμηση του μοναχού Ιλαρίωνα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας μας έχει συγκλονίσει. Σε κάθε μοναστήρι υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν αθόρυβα σε διάφορους τομείς τα του κοινοβίου. Ο μοναχός Ιλαρίωνας είχε το διακόνημα (τα τελευταία χρόνια που ξέρουμε) να μεταφέρει τους προσκυνητές της Μονής Σίμωνος Πέτρας στο μοναστήρι. Με τη σιωπηλή αυτή διακονία του “διακονούσε” τους ελαχίστους εν Χριστώ αδελφούς που δυσκολεύονταν στην ανάβαση προς την “αετοφωλιά” της Σιμωνόπετρας…
Έκανε χιλιόμετρα με το λεωφορειάκι της Μονής και ήταν μια αφανής διακονία, όπως πολλές διακονίες στα κοινόβια του Αγίου Όρους. Αλλά και εκεί η παρουσία του ήταν προσευχητική και ευωδίαζε η αγάπη του Χριστού, στο δρόμο από και προς τη Σιμωνόπετρα. Πρόσχαρος και καταδεκτικός στη διακονία των αδελφών- προσκυνητών…
.......Από τώρα ο μοναχός Ιλαρίωνας βρίσκεται “εν σκηναίς δικαίων”, κοντά στον αγαπημένο του Ιησού Χριστό, στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και τον όσιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη και δέεται για όλους όσους μετέφερε στη Σιμωνόπετρα και όλο το κόσμο, συνεχίζοντας τη μοναχική του διακονία στον Παράδεισο,στη Βασιλεία των Ουρανών.
Όσοι μεταβούν στη Σιμωνόπετρα, ας σπεύσουν να προσευχηθούν και στο ταπεινό κοιμητήριο της Σιμωνόπετρας, όπου βρίσκονται οι κεκοιμημένοι μοναχοί και  όπου θα αναπαυτεί ο μακαριστός μοναχός Ιλαρίωνας.
Ιλαρίωνος μοναχού, αιωνία η μνήμη. Καλό Παράδεισο. Καλή Ανάσταση.

5170 - Των Οσίων Πατέρων ο χορός-Γέρων Δοσίθεος Κατουνακιώτης
Το περιβόλη της Παναγίας είναι κατεξοχήν τρόπος λατρείας του θεού, ύμνησης και τιμής της Θεοτόκου και των Αγίων. Η ενασχόληση των αγιορειτών με την ψαλτική είναι καθημερινός τρόπος ζωής γεγονός που δίνει στον κάθε μοναχό την ευκαιρία να καλλιεργήσει και να προσφέρει το ταλαντό του στη δόξα του Θεού.
.......Ο Γέρων Δοσίθεος Κατουνακιώτης (1912-1991), υπήρξε εκφραστής της αγιορειτικής ψαλτικής παραδόσεως. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από

5169 - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Φιλοθεΐτης)

Α Γ Ι Ο Σ   Κ Ο Σ Μ Α Σ   Ο   Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ
Δι­δα­χὲς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τεῖ­ες
(ἀφηγηματικὴ σύνθεση)
π.   Δ η μ η τ ρ ί ο υ   Μ π ό κ ο υ
Ἡ μι­κρὴ συ­νο­δεί­α βά­δι­ζε μὲ κό­πο στὸν κα­κο­τρά­χα­λο ἀ­νή­φο­ρο γιὰ τὸ μι­κρὸ χω­ριό, ποὺ φώ­λια­ζε σὰν ἀ­ε­το­φω­λιὰ στὴν ἀ­πό­με­ρη πλα­γιὰ τοῦ βου­νοῦ. Ὁ λι­γνὸς κα­λό­γε­ρος ποὺ πή­γαι­νε μπρο­στά, ἅ­πλω­νε τὸ βλέμ­μα του στὶς γνώ­ρι­μες ψη­λὲς κορ­φές, στὰ κο­φτε­ρὰ φα­ράγ­για, στὰ κα­τα­πρά­σι­να ἔ­λα­τα, κι ἀ­να­θυ­μό­ταν πε­ρα­σμέ­να χρό­νια καὶ και­ρούς. Τό­τε ποὺ νε­α­ρὸς ἀ­κό­μη, γε­μά­τος ὄ­νει­ρα καὶ φλό­γα, πε­ρι­δι­ά­βαι­νε τὰ μέ­ρη αὐ­τὰ καὶ μά­ζευ­ε τὰ Ἑλ­λη­νό­που­λα, μὰ καὶ τοὺς με­γά­λους, νὰ τοὺς δι­δά­ξει τὰ πρῶ­τα γράμ­μα­τα. Νὰ τοὺς μά­θει τὴν ἱ­στο­ρί­α τους καὶ τὴν κα­τα­γω­γή τους. Νὰ ξέ­ρουν τὴ ρί­ζα τους, ὅ­τι κρα­τά­ει ἀ­πὸ τὸν Λε­ω­νί­δα καὶ τὸν Με­γα­λέ­ξαν­δρο. Νὰ ξα­να­θυ­μη­θοῦν τὸν μαρ­μα­ρω­μέ­νο βα­σι­λιά τους. Ποὺ πε­ρι­μέ­νει νὰ ξυ­πνή­σει καί, πά­λι μὲ χρό­νια μὲ και­ρούς, νὰ ξα­ναμ­πεῖ στὴν Πό­λη θρι­αμ­βευ­τής.