Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

5134 - Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεις γης του Αγίου Όρους

5133 - H θέση της Παναγίας στην Ορθόδοξη ΕκκλησίαΑρχιμ. Βασίλειος Ιβηρίτης
Ερώτησι: Ένας περίφημος ύμνος της Εκκλησίας μας ονομάζει την Παναγία ουρανό: «Ατη γρ νεδείχθη ορανς κα νας τς θεότητος». Θα θέλατε, π. Βασίλειε, να συζητήσουμε λίγο τη θέσι της Πλατυτέρας των Ουρανών μέσα στην Ορθόδοξή μας Εκκλησία;
Απάντησι: «Ατη γρ νεδείχθη ορανς κα νας τς θεότητος»... Θυμάμαι ένα άλλο θεοτοκίο, που λέει ότι η Παναγία είναι η «ορανώσασα τ γεδες μν φύραμα», είναι αυτή που έκανε τη γη ουρανό.