Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

5024 - Φωτογραφίες του Ιερού Ναού του Αγίου Νικοδήμου στο Άγιο ΌροςΣυνεχίζονται οι εργασίες ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικοδήμου στο Ι. Κελλί Αγίου Γεωργίου Σκουρταίων στο Άγιο Όρος

Πρόσφατες φωτογραφίες του υπό ανοικοδόμηση Ναού:

5023 - Ο Γερο Ερμόλαος ο Λαυριώτης

Τὸ μεγαλύτερο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ λεγόμενο Μεγίστη Λαύρα, ἔχει ἀπέραντη περιοχὴ ἀπὸ δασώδεις ἐκτάσεις μὲ ὀργιώδη βλάστησι καὶ χλωρίδα σ’ ὅλες τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ μὲ πολλὰ καὶ ἄφθονα νερά. Ἔχει τεράστια ἔξοδα γιὰ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τῆς μεγάλης σὲ ἀριθμὸ ἀδελφότητος ποὺ ἀπαιτοῦνται: Πρῶτον, γιὰ τὴν διατροφή, ἐνδυμασία, ἰατρικὴ περίθαλψι κ.λπ. ἔξοδα τῆς ἀδελφότητος. Δεύτερον, γιὰ τὴν συντήρησι καὶ ἐπισκευὴ τῶν ἀπεράντων κτιρίων, τῶν ἐκκλησιῶν κ.λπ. ἐξαρτημάτων καὶ Τρίτον, γιὰ τὴν δωρεὰ φιλοξενία τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ ἐπισκεπτῶν καὶ διαφόρων προσκυνητῶν, ἐράνων κλπ., εὐεργεσιῶν καὶ ἀπροβλέπτων ἐξόδων. 
Γιὰ νὰ κάλυψη ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα γενικὰ ἔξοδα, ἀπὸ πολλὰ καὶ ἀμνημόνευτα χρόνια, διατηροῦσε, ἔτρεφε καὶ πωλοῦσε ἀρσενικὰ κατσίκια – τραγιά – τὰ ἀγόραζε μικρά, τὰ μεγάλωνε μὲ τὴν βοσκὴ καὶ τὰ πωλοῦσε. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν, εἶχε μισθοφόρους εἰδικοὺς βοσκούς, ποὺ τοὺς λέγανε τραγιαραίους. Στοὺς βοσκοὺς αὐτούς, ποὺ ἄλλοτε ἦσαν δύο-τρεῖς, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν βοσκομένων ζώων, τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς ξεπερνοῦσαν τὰ πεντακόσια, κατσίκια μοσχάρια καὶ ἡμίονοι, ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ ζῶα ἤθελαν ἀνθρώπους δυνατοὺς καὶ εἰδικευμένους. 
Σὰν ἐπιστάτη στοὺς βοσκοὺς αὐτοὺς – τραγιαραίους – τὸ Μοναστήρι τῆς Λαύρας, πρὶν ἀπὸ ἑξήντα χρόνια εἶχε τοποθετήσει τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς Ἑρμόλαο Μοναχό.

5022 - Η αγιορείτικη ζωγραφική στις απαρχές του 20ου αιώνα

Ο Άθως με την ιστορία, το περιβάλλον, κυρίως όμως με την πνευματική παράδοση και τούς καλ­λιτεχνικούς θησαυρούς του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και άσκησε επίδραση στην καλλιτεχνική δημιουργία στον ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται αγιορείτες και κοσμικοί ζωγράφοι πού δέχθηκαν γόνιμη επίδραση στο έργο τους από τη μακρόβια η προσωρινή σχέση τους με τη μοναστική πολιτεία σε μία περίοδο πού αυτή άρχισε να αναδεικνύεται κοιτίδα τού «ένδοξου βυζαντινισμού» στο μεταίχμιο τού 19ου με τον 20ο αιώνα.

5021 - Πρωί στο Άγιον Όρος, του Κώστα ΟυράνηΠρω στ γιον ρος. Θεο νοιξιάτικο πρωί!.. νυχτεριν πνοβατικ κα μυστηριώδης τμόσφαιρα τς μονς τς Λαύρας χει διαλυθε σν καταχνιά. λα εναι φς, ερήνη κα καλοσύνη. κύμαντο, κατάχρυσο κι τέρμονο, κάτω π’ τ πόδια μας, τ Αγαο. Καταπράσινες, γελαστς κα κατάστικτες γριολούλουδα ο πλαγιές. Βαθς κα καταγάλανος ορανός. Κανες χος ζως δν ταράζει τ μαγεμένη σιγή. Δν κούεται δ οτε τρουγκάνι προβάτου, οτε κν διάτορη κραυγ το πετεινο. γαλήνη χει κάτι τ ξώκοσμο. γλυκς πρωινς έρας δ φέρνει ς τν πανοπτικ ξώστη το ξενώνα μας παρ ρώματα μόνο...

5020 - Οσιομάρτυς Κύριλλος (†1566)

Αγιορείτης Άγιος  
Μνήμη 13 Ιουλίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου: