Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

5000 - Ο αγιογράφος παπαΣεραφείμ

Σεραφείμ ιερομόναχος Καρεώτης,
από το λαυρεωτικό κελλί του Αγίου Θεολόγου
(Φωτογραφία: Chrysostomus Dahm, 1957)
…Εθεωρείτο ότι ήταν καταξίωσις για όποιον αντίκρυζε την γλυκυτάτη μορφή του εκ των κορυφαίων αγιογράφων του Αγίου Όρους παπαΣεραφείμ (Οφθαλμόπουλος Λάζαρος του Θεοφάνους εκ Μουταλάσων Καππαδοκίας, γεν. 1890, προσέλευση 1907, κουρά 1909, κοίμηση 1967), Γέροντος του Λαυριωτικού κελλιού του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (το οποίο σήμερα η Μονή μας χρησιμοποιεί ως αντιπροσωπείο-κονάκι), και ευφροσύνη ψυχής για εκείνον που συνομιλών ήταν αδύνατο να μη γίνη γνώστης και αποβή κοινωνός του πλούτου της ψυχής του, της γαλήνης του πνεύματός του και της κατά πάντα παραδειγματικής ταπεινώσεως και καταδεκτικότητός του…
Κείμενο από το βιβλίο Πρόσωπα και Δρώμενα στον Άθωνα
του Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου

4999 - Διήγηση Κατουνακιώτη Ησυχαστή στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη«ΞΕΥΡΕΙΣ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΟΛΗ Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Ξεύρεις, παιδί μου,… ημείς εδώ κάμνομεν αυτήν την παρομοίωσιν. Όλη η Ιερά χερσόνησος ομοιάζει προς ένα Ναόν της Ορθοδοξίας. Ναόν Βυζαντινόν με τας διαιρέσεις του τας κανονισμένας. Από τον Ισθμόν μέχρι της Μονής Παντροκράτορος είναι ο Νάρθηξ, ήτοι η Λιτή του Ναού. Από της Μονής του Παντοκράτορος μέχρι Ιβήρων και Καρακάλλου είναι ο χορός του Ναού μέχρι του Τέμπλου. Από δε της Λαύρας μέχρι του Ακρωτηρίου του Άθωνος είναι το Άγιον Βήμα του Ναού.