Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

4992 - Τα φοβερά Καρούλια«Εκεί εις τους πρόποδας του Άθω, εις τους προβούνους του “Καρμηλίου” αρχίζουν εκτεινόμενα εις απόκρημνον προς την θάλασσαν κατωφέρειαν, τα φοβερά και την θέαν ακόμη, “Kαρούλια”. Τόπος απαρηγόρητος μηδέ ίχνος χλόης, μηδέ σταγών πηγαίου ύδατος, ξηρότης άκρα, πέτρα επί πέτρας όπου μικρά κοιλότης και συμπαγής βράχος η όλη περιοχή, η δε κλίσις τόσο απότομο, ώστε από θαλάσσης, νομίζει τις αυτήν κρεμάμενον πίνακα με ζωγραφισμένους εν αυτώ τους λευκούς οικίσκους των αναχωρητών, διότι αναχωρηταί και εκτός του κόσμου λογίζονται οι οικήτορες των “Καρουλίων”, “τα πετροχελίδονα του Όρους”, κατά τινα λαογράφον.
Εις αυτήν την άνικμον πέτραν έστησαν τας καλιάς των 20 περίπου φιλέρημοι τρυγόνες, ψυχαί ποθούσαι την ησυχίαν, σκοπούσαι προς τον Παράδεισον. Οι πλείονες είναι Ρώσοι και οι λοιποί Έλληνες, αμφότεροι δε πολιτογραφημένοι εις την Βασιλείαν των Ουρανών. το εργόχειρόν των είναι πενιχρόν. Κομβοσχοίνια, κομβολόγια εκ κογχυλίων, βιβλιοδεσία, σαρωθροποιία και ταύτα ίνα μη τρώγωσιν “άρτον αργόν”, ως εργασίαν μόνιμον και κυρίαν έχοντες την προσευχήν.

4991 - Αγιορείτες Πατέρες ζητούν την διακοπή συνεργασίας του Αγίου Όρους με τον Δήμαρχο ΘεσσαλονίκηςΠρός τήν εράν Κοινότητα
το
γίου ρους θω
νταθα
Καρυαί, 5 ουνίου 2014

σιολoγιώτατοι καί σεβαστοί Πατέρες,

4990 - Σαν σήμερα 100 ένοπλοι κελλιώτες αποτρέπουν βουλγαρικό σχέδιο κατάληψης αγιορειτικού εδάφους (φωτογραφίες)