Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

4974 - Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής του Φιλοθέου. Αφιερωτήριον γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογίνης της Φιλανθρωπηνής του έτους 6885 (1376)

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΛΑΣ, Μάιος 1925
Ήμέραν τινά εκ των της μακράς διαμονής μου εις τοv λιμένα του Μούδρου κατά την διάρκειαν των Βαλκανικών πολέμων, Φιλοθεΐτης καλόγηρος απεσταλμένος από την μονήν του εις εν εκ των εν Λήμνω μετοχιών η κτημάτων αυτής, με έπεσκέφθη επί του τορπιλλοβόλου «Κανάρης», το οποίον εκυβέρνων κατ' αμφότερους τους Βαλκανικούς πολέμους.
Κατά την συνομιλίαν μας περιστραφείσαν εις πληροφορίας, ας τω εζήτουν περί των σωζομένων εν τη Μονή βυζαντιακών μνημείων, μου επέδειξεν ο επισκέπτης μου γράμματά τινα εκ του αρχείου τής Μονής, τα όποια αγνοώ δια ποίον λόγον έφερε μέσα εις τήν καλογηρικήν του πήραν.

4973 - Ιερά Μονή Εσφιγμένου (φωτογραφίες)

4972 - «Να κοιτάτε ψηλά!»

Ἕνας πολύπειρος γέροντας Ἀσκη­τὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους σ’ ὅσους τὸν ἐπισκέπτονταν στὸ κελλί του καὶ ζητοῦσαν κάποια συμβουλή του ἐπανελάμβανε: «Νὰ κοιτᾶτε ψηλά, νὰ κοιτᾶτε ψηλά!».
Τί σπουδαία πραγματικὰ ­συμβουλή! Αὐτὸ καὶ μόνο ἔλεγε ὁ γέροντας καὶ ὅ­­­μως ἔλεγε πολλά.
Καὶ κάποιος ἀείμνηστος τώρα δάσκαλος – πέθανε πολὺ νωρίς – μὰ τί δάσκαλος ἦταν αὐτός! Λὲς καὶ μάγευε τὰ παιδιὰ καὶ κρεμόντουσαν ἀπὸ τὰ χείλη του καὶ δένονταν μὲ τὴ ματιά του, τὰ μάθαινε νὰ τραγουδοῦν: ­«Σήκωσε ψηλὰ τὰ μάτια, στεῖλε πιὸ ψηλὰ τὸ νοῦ...».