Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

4562 - Πίσω από την δοκιμασία κρύβεται η ευλογία του Θεού (Γέρων Εφραίμ, προηγούμενος Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους)Η θλίψη είναι κακό πράγμα. Αλλά πίσω απ’ αυτό, πίσω από τον πόνο, πίσω από την θλίψη, πίσω από την δοκιμασία, κρύβεται η ευλογία του Θεού, κρύβεται η αναγέννηση, η ανάπλαση του ανθρώπου, της οικογένειας. Οι πάντες σχεδόν την μεταστροφή τους την οφείλουν σε κάποια δοκιμασία. Νομίζουν ότι πηγαίνουν όλα ωραία· τους παίρνει ο Θεός το παιδί· κλάματα, κακό, κ.λ.π. Έρχεται και επισκιάζει έπειτα η χάρις του Θεού και ειρηνεύουν οι άνθρωποι· και πλησιάζουν την εκκλησία, πλησιάζουν την εξομολόγηση, πλησιάζουν τον ιερέα. Χάριν του παιδιού πάνε στην εκκλησία· ο πόνος τους κάνει ν’ αναζητήσουν, να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως, να κάνουν τις λειτουργίες.
Ο πόνος απαλύνει την καρδιά και την κάνει δεκτική των λόγων του Θεού, ενώ πρώτα ήταν σκληρή, δε δεχόταν. Π.χ. ένας άνθρωπος στο σφρίγος της νεότητας· εγώ είμαι σκέφτεται και κανένας άλλος δεν είναι. Να πτυχία, να και οι δόξες, να κι η υγεία, να κι οι ομορφιές, να κι όλα. Όταν όμως τον ξαπλώσει στο κρεβάτι μία ασθένεια, τότε αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά.

4561 - Αγιασμένοι ΤόποιΤο­νί­ζον­τας ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης σέ ἐ­πι­σκέ­πτες του τή με­γάλη ἀ­ξία πού ἔ­χουν οἱ ἁ­γι­α­σμέ­νοι τό­ποι, ἀ­φοῦ εἶ­ναι διαπο­τι­σμέ­νοι ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔ­λεγε χα­ρα­κτη­ρι­στικά:
  «Μπαίνω γιά πα­ρά­δει­γμα μέσα σ᾿ ἕνα ἅ­γιο σπή­λαιο, ὅ­πως τό σπή­λαιο τοῦ Ἁ­γίου Ἀ­κα­κίου ἤ τοῦ Ἁ­γίου Νεί­λου στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἤ στό σπή­λαιο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψεως καί δέν προ­λα­βαίνω ν᾿ ἀρ­χίσω νά προ­σεύ­χο­μαι κι ἀ­μέ­σως ὁ ἁ­γι­α­σμέ­νος χῶ­ρος μέ ἀ­νε­βά­ζει στά ὕψη».
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μοναχοῦ Παταπίου Καυσοκαλυβίτου, Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. 
ἁγιότητα στόν 21ο αἰώνα, ἔκδ. Ἱ. Καλύβης Ἁγίου Ἀκακίου, Ἅγιον Ὄρος 2014.

4560 - Τα Αγιορειτικά Μετόχια είναι το θέμα του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της Αγιορειτικής Εστίας«Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον Ορθόδοξο κόσμο: τα μετόχια»
Το 9ο Διεθνές Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας επιχειρεί να αναδείξει την ακτινοβολία του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο, αλλά και γενικότερα, επικεντρώνοντας την έρευνα στον θεσμό των Αγιορειτικών μετοχίων και τις πολλές πλευρές του φαινομένου αυτού.
Στο σχετικό ενημερωτικό κείμενο της Επιστημονικής Επιτροπής εξειδικεύεται το θεματολογικό πλαίσιο, οι ενότητες, κλπ. (ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
Η Επιστημονική Επιτροπή του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργεί υπό την προεδρία του κ. Κρίτωνος Χρυσοχοΐδη, Δ/ντη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, απαρτίζεται από τους:

4559 - Τα φυγαδευμένα κειμήλια της I. Mονής Καρακάλου μετά το 1821
Μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους προκειμένου να διαφυλάξουν τα ιερά κειμήλια από τους Τούρκους τα φυγάδευσαν σε διάφορα μέρη της Ελληνικής επικράτειας με αποτέλεσμα ωστόσο κάποια από αυτά να κινδυνεύουν να χαθούν.
Στο παρακάτω έγγραφο βλέπουμε τις εναγώνιες προσπάθειες της Ιεράς Κοινότητας και της μονής Καρακάλου για την επιστροφή των κειμηλίων αλλά και των διασκορπισμένων μοναχών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψανδρία που προέκυψε με τα γεγονότα του 1821.   
Το έγγραφο απευθύνεται στην Κυβέρνηση του Καποδίστρια.