Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

4426 - π. Εφραίμ Σιμωνοπετρίτης: το 1964, στο Σινά, κοινώνησα τον Γέροντα Παΐσιο

4425 - Αρρωστημένος γεροντισμός και μαγική πνευματικότηταΗ άνθηση του μοναχισμού και ιδιαίτερα του αγιορείτικου  τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο ήταν φυσικό και επόμενο να επιφέρει και παρενέργειες οι οποίες έχουν αρχίσει να παγιώνονται στο γνωστό πλέον φαινόμενο της γεροντολατρίας. Πρόκειται για τη διαστροφή του χαρισματικού και μυστηριακού θεσμού της πνευματικής πατρότητας, που συναντάμε στην ορθόδοξη παράδοση σε διαχρονική βάση και η οποία ερείδεται στο μυστήριο της υπακοής, όπως αυτό αναφύεται μέσα από το ίδιο το χριστολογικό γεγονός (Φιλιπ. 2:8).
Πολλές είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση του φαινομένου. Αν θα αναφερόμασταν σε μερικές ενδεικτικά, θα τις εντοπίζαμε στην έλλειψη διαχείρισης της μοναστικής πνευματικότητας, η οποία με την εκρηκτική της αναγέννηση τάραξε τα θεμέλια της δυτικής ευσέβειας που πολυτρόπως κατέκλυζε τα καθ’ ημάς – και ταλανίζει ακόμη – και στην ανάγκη του ανθρώπου για άμεσες, ορατές και απτές λύσεις και επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του. Πάνω σε αυτές τις δυο γενικές αιτιακές βάσεις μπορούμε να ανιχνεύσουμε και τις λοιπές γενετικές υποπαραμέτρους του προβλήματος, όπως είναι η παράλληλη εμφάνιση μιας πληθώρας τωόντι χαρισματικών ανδρών, η συμφυής τάση ειδωλοποίησης των χαρισματούχων και η υπερβολή στην προσέγγισή τους, οι εγωτικές αυτοπροβολές πολλών ιερέων εξομολόγων και η βαθιά επιθυμία τους για πνευματική φήμη και πολυεπίπεδο κατεξουσιασμό των πιστών που τους ακολουθούν και πολλές άλλες ακόμη.

4424 - Oı Έλληνες πειρατές του Αγίου ΌρουςΤο Άγιο Όρος διαχρονικά αποτελούσε δέλεαρ κ εύκολη λεία για κάθε «πειρατή» Έλληνα και ξένο. Το διπλανό έγγραφο (κλικ για μεγέθυνση) παρουσιάζει μια διττή πτυχή αυτών των καταστάσεων πειρατείας την εποχή της Ελληνικής επανάστασης. 
Μακεδόνες οπλαρχηγοί ζητούν ως αντάλλαγμα για την απαλλαγή του Όρους από άλλους Έλληνες πλιατσικολόγους 50.000 γρόσια.  
Μετά τας ταπεινάς μας προσκυνήσεις, επειδή χθες σας ήλθαν μερικοί Έλληνες εις τας Καργιάς μη όντες ημείς οι Καπεταναίοι έκαμαν τα όσα ημπόρεσαν. Λοιπόν ερχόμενοι εμείς τους εμποδίσαμεν από ότι ήθελαν κάμουν, λοιπόν δια τούτο σας ειδοποιούμεν ότι να μας στείλετε 50000 γρόσια, δια ταις οποίαις σας έχομεν διωρίαν έως αύριον το πουρνό και προσμένομεν την απόκρισήν σας και κάμετε συλλογήν καλήν όπου να μη νομίζετε ότι ήμεθα σαν τους άλλους αλλά ήμεθα αυτοί ως καθώς θέλετε μας γνωρίσει. Και προσμένομεν την απόκρισήν το πουρνό δίχως άλλο. Εκτός τούτων είναι και τις καπετάν Στεριανός Τζάκαλος λεγόμενος ούτινος τα κακά εστάθησαν και πλέονα και αφορητότερα. Ομοίος και τις έτερος Γεράκης λεγόμενος όστις κ ήδη κατ' αυτάς τας ημέρας ευρίσκεται ενταύθα προς το δυτικόν μέρος τούτου του τόπου εις νησίον Αμολιανήν λεγόμενον κ εξερχόμενος κ περιερχόμενος απεργάζεται τα μύρια έχων μάλιστα ήδη και την Σκήτην της Αγίας Άννης αυτήν έτι μόνην σωζομένην, έχων αυτήν πολιορκημένην
 υπογραφές καπετανέων 
Κ. Μπίνος, Κ. Δουμπιώτης, Ν. Δουμπιώτης, Άγγελος Συκιώτης, Μ. Λιακόπουλος, Αποστολάρας,
Αν. Χιμευτός, Στ. Μαρίνος, Λιάπης, Αθανάσιος, Γεώργιος, Κων/νος, Συμεών  
http://doumbia-istoria.blogspot.gr

4423 - Παπα Τύχων: Το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει είναι ο νοικοκύρηςΠριν αρχίση τις συμβουλές του ο Γέροντας, είχε τυπικό να κάνη πρώτα προσευχή, να επικαλεσθή το "Αγιο Πνεύμα, για να τον φώτιση, και αυτό συνιστούσε και στους άλλους.
.......Έλεγε: «Ό Θεός άφησε το Άγιο Πνεύμα, για να μας φωτίζη. Αυτό είναι νοικοκύρης. Γι' αυτό και ή Εκκλησία μας αρχίζει με το Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας». Ενώ έλεγε αυτά για το Άγιο Πνεύμα, αλλοιωνόταν το πρόσωπο του, και πολλοί ευλαβείς άνθρωποι την έβλεπαν αυτή την αλλοίωση.
.......Είπε γέρων:
.......- Κάποτε πήγε ένας μοναχός σ` ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό επίσημο. Είπε: «Όπως είναι η καρδιά του Γέροντα έτσι είναι και το κελί του».
.......Πήγε σ` ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο κι άνω – κάτω.
.......Είπε:
.......«Ο Γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά, και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά».
.......Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα.
.......Ότι είσαι αυτό βλέπεις, ότι ζητάς αυτό βρίσκεις.4422 - Σοφές απαντήσεις του μακαριστού Γέροντος Αββακούμ του ανυπόδητου-Πάτερ Αββακούμ ποία είναι η θέσις σου απέναντι της φιλοσοφίας;
-Αληθής φιλοσοφία τέκνον μου, απήντησε, ευρίσκεται εις τα Ευαγγέλια, εις τας επιστολάς του Απ. Παύλου και αλλαχού της Γpαφής, ως επίσης εις τα έργα των Πατέρων και τους βίoυς των Αγίων. Ό,τι γενικώς καλείται φιλοσοφία είναι, εν συγκρίσει προς τα ανωτέρω, κάτι το ανάξιον. Άκουσε τι λέει ο Παύλος εις την Α' επιστολήν του προς τον Τιμόθεον: «Ώ τέκνον Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους κενοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως, ήν τινες επαγγελλόμενοι περί την πίστιν ηστόχησαν» (6, 20-21).
-Πώς απέκτησες αυτήν την ικανότητα (ακριβούς γνώσης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής), ερώτησα τον π. Αββακούμ.
-Είναι αποτέλεσμα καθημερινής σπουδής και αγνότητος, και πάνω απ' όλα δώρον του Αγίου Πνεύματος, απήντησε.
-Πάτερ Αββακούμ πες μου είναι δυνατόν για ένα πού ζη στον κόσμο να επιτύχη την αγιότητα;
-Είναι πολύ δύσκολον, απεκρίθη, αλλά όχι αδύνατον. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι: «δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που κάνει αγίους». Εν τούτοις ο Άγιος προέτρεπε τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν στον κόσμον να πηγαίνουν εις τους πατέρας που ζουν εις την έρημον και να εξομολογούνται εις αυτούς.