Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

4378 - Αρχή Σοφίας Φόβος Κυρίου. Ποίημα του Ιερομονάχου Δανιήλ Δανιηλαίου Κατουνακιώτου


Δανιήλ ιερομόναχος Κατουνακιώτης, Δανιηλαίος (1880-1951)
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)

Ὅστις τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,
σαυτὸν θὰ ἀποκτήσῃ,
οὗτος θὰ γίνῃ ἱκανός,
τὸ πᾶν νὰ κατακτήσῃ.

Γιατὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,
χαρίζει σωφροσύνην·
χαρίζ’ ἀνδρείαν σύνεσιν,
καὶ μετριοφροσύνην.

Χαρίζει θαῤῥος καὶ πολλὴν
τὴν γενναιοκαρδίαν,
ἀπ’ ἐναντίου δ’ οὐδενός,
αἰσθάνεται δειλίαν.

Διότι ἐλπίζ’ εἰς τὸν Θεόν,
κι’ αὐτὸν ἐπικαλεῖται,
κι’ ἀπὸ κινδύνου δὲ παντός,
πάντοτε ἐκλυτροῦται.

Στὰς θλίψεις κ’ εἰς τοὺς πειρασμούς,
χαίρει χαρὰν μεγάλην·
ποτέ του δὲν ἀγανακτεῖ,
καμία δὲν ἔχει ζάλην.

Γιατὶ γνωρίζ’ τ’ ἀγαθά,
ὅπου θὰ προξενήσῃ,
ἡ ‘πομονὴ στοὺς πειρασμούς,
ὅπου θὰ καρτερήσῃ.

Εἶν’ ἀγαθὰ οὐράνια,
ζωὴ δὲ μακαρία,
καὶ πανευφρόσυνος χαρά,
ἡ οὔσα αἰωνία…

Πάντα τὰ πρόσκαιρ’ ἀγαθά,
οὐδόλως τὰ θαυμάζει,
ὡς ὄναρ, τέφραν καὶ καπνόν,
τὰ ἅπαντα λογιάζει.

4377 - Σαν σήμερα, πριν 101 χρόνια, δύο αγωνιώδη τηλεγραφήματα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους

Σαν σήμερα, στις 11/24 Φεβρουαρίου 1913, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, πληροφορούμενη την προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους στην διεξαγόμενη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου σύμφωνα με την οποία αυτό θα ετίθετο υπό την προστασία της Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας και Ελλάδος, απέστειλε προς αξιωματούχους των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων τα εξής τηλεγραφήματα:

4376 - Είπε ο Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης


«Παιδί μου, ο καρπός της ησυχίας που επιδιώκεις είναι να επιδιώκεις να βλέπεις τους άλλους ως αγίους, ως αγγέλους. Όταν βλέπεις στους άλλους ελαττώματα και ιδίως στον Γέροντά σου, να ξέρεις ότι έπεσε η πνευματική σου ζωή, υποβιβάστηκε, και χρειάζεται πολλή μετάνοια και αυτομεμψία. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου, ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρείος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η Χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία Μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγεί μαζί του».