Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

4270 - Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κογκό «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης»



Το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο είναι ανεγνωρισμένο από το κράτος και ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια του Κογκό.
Σήμερα λειτουργούν δύο Σχολές του:
1) Η Θεολογική Σχολή «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης», η οποία ευρίσκεται στην κοινότητα Mont-Ngafula της Κινσάσας.
Η έναρξις της λειτουργίας της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2007. Διδάσκουν καθηγηταί Πανεπιστημίου από το Κογκό, την Αυστραλία, την Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Κατά τις παραδόσεις χρησιμοποιείται και η μέθοδος της τηλεδιδασκαλίας. Φοιτούν περίπου 75 φοιτηταί. Τα μαθήματα γίνονται εις την Γαλλική. Οι φοιτηταί εκδίδουν περιοδικό με το όνομα «Echo». Λειτουργεί και Μεταπτυχιακό Τμήμα.

4269 - Επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας (Εκπομπή 15η)



Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

4268 - Πρόσληψη 7 ατόμων στις Καρυές του Αγίου Όρους



Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα έξι 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Πρωτάτου» στις Καρυές
7 ΤΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
06/02/2014 - 12/02/2014