Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

3647 - Ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου για την κοίμηση του Ηγουμένου τηςΗ Ι. Μονή Εσφιγμένου ανακοινώνει «μετ’ ἀφάτου θλίψεως καί ὀδύνης τήν ἐκδημία πρός Κύριον τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου της Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου. Ὁ Γέροντάς μας ταλαιπωρηθείς πό λλεπάλληλες περιπέτειες τς γείας του παρέδωσε τό πνεμα σήμερα, 3 κτωβρίου 2013 καί περί ρα 19.00 στό Νοσοκομεο τν Σερρν. 
....... δελφότητα προσεύχεται Κύριος νά ναπαύ τήν γία του ψυχή καί Γέροντας πό κε πού θά βρίσκεται νά μς σκεπάζ πάντοτε μέ τήν γάπη του καί τίς πρός Κύριον μεσιτεες του καί νά μς νδυναμών στόν γώνα μας. Ἡ ἐκφορά θά λάβη χώρα στίς Καρυές τό ἐρχόμενο Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου/5 Ὀκτωβρίου 2013 περί ὣραν 2μ.μ. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου»
http://romfea.gr

3646 - ΕΚΤΑΚΤΟ! Κοιμήθηκε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

Καλό Παράδεισο Γέροντα


 
Ποιος ήταν ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τς ερς Μονς το σφιγμένου ρχιμανδρίτης Χρυσόστομος κ.κ. Χρστος Κατσουλιέρης το Στυλιανο καί τς Ακατερίνης, γεννήθη τό 1936 στό Χαλάνδρι τν θηνν.
πό τς παιδικς του λικίας θήτευσε παρά τούς πόδας το Μακαριστο Μητροπολίτου λασσνος κυρο ακώβου ς γουμένου τότε .Μ. Πεντέλης γαλουχηθες π’ ατο ες τάνάματα τς πίστεως καί τς κκλησίας.
Τό 1961 χειροτονήθη Διάκονος καί μετά πό να χρόνο ερεύς λαβών καί τά φίκκια το ρχιμανδρίτου καί πνευματικο διά τν χειρν το δη κλεγέντος ες τόν πισκοπικόν θρόνον τς λασσνος γέροντός του, γκαταβιών συγχρόνως ες τήν .Μ. λυμπιωτίσσης λασσνος καί παραλλήλως ξυπηρετν καί λειτουργικάς νάγκας τς ερς Μητροπόλεως.
Τό 1964 φοίτησεν ες τήν νωτέραν κκλησιαστικήν Σχολήν Βόλου ποφοιτήσας τό 1966.
Τό 1967 λόγ τς κκρύθμου πολιτικς καί κκλησιαστικς καταστάσεως διωχθέντος το Μητροπολίτου λλασσνος ακώβου κ τς δρας ατο, λαβεν πολυτήριον διά τό γιώνυμον ρος μή δυνηθες δέν άμεταβ καί πηρετήσας πί ξάμηνον ς φημέριος το χωρίου Ζεφυρία τς νήσου Μήλου, μετέβη ες Μεγάλην Βρετανίαν, που παραμείνας πί δεκαετίαν λην, πηρέτησεν ς φημέριος καί ερατικός προϊστάμενος πολλν λληνικν κοινοτήτων, ξυπηρετήσας τάς λατρευτικάς νάγκας το ποδήμου λληνισμο, πό τήν πεπνυμένην ρχιερατικήν ποδηγεσίαν το οιδήμου ρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας θηναγόρου.
Τό 1977  ποσταλες ες θήνας πό τς ρχιεπισκοπς Μεγάλης Βρετανίας νεγράφη ες τήν Θεολογικήν Σχολήν το Πανεπιστημίου τν θηνν διά τήν ποπεράτωσιν τν Θεολογικν του σπουδν κ τς ποίας πεφοίτησεν τό 1982, κοιμηθέντος το μακαριστο ρχιεπισκόπου θηναγόρου, παραμείνας ες θήνας φροντίζων τόν λικιωμένον πατέρα ατο καί πηρετν ες τήν ρχιεπισκοπήν θηνν ως το 1987.
Μετά τήν κοίμησιν το πατρός τουτό ς νω τος, λαβών δειαν κ τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος μετέβη ες τό γιον ρος καί γκατεβίωσεν ες τό παρά τάς Καρυάς Σιμωνοπετριτικόν ερόν Κελλίον το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου νακαινίσας ατό καί ναστηλώσας κατόπιν τς πι συμβάσης ατ πυρκαϊς καί λοσχερος καταστροφς. Παραλλήλως, χάριτι Κυρίου, συνεκεντρώθη περί ατόν εάριθμος δελφότης.
Τό 2005 κατόπιν ποφάσεως τς κτάκτου Διπλς ερς Συνάξεως τς ερς Κοινότητος γίου ρους, προεδρευομένης πό Πατριαρχικς ξαρχίας το Σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχείου ξελέγη συμφώνως τ Καταστατικ Χάρτ γίου ρους Καθηγούμενος τς ερς Μονς το σφιγμένου.
Μή δυνάμενος πρός τό παρόν νά γκαταβιώσ ες τό στορικόν κτήριον τς πόκατάληψιν κτν γνωστν σχισματικν ερς Μονς του, διαμένει προσωρινς μετά τς δελφότητος ατο ες τό παρά τάς Καρυάς ντιπροσωπεον τς Μονς ναστηλώσας ατό κ βάθρων λοθύμ ελογί το Παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ρμοδί δέ συνδρομ τς ερς Κοινότητος το γίου ρους καί τν ρμοδίων κρατικν πηρεσιν.


3645 - Video από τη σημερινή πανήγυρη του Μυλοποτάμου
Δείτε το video εδώ: http://www.livemedia.gr/video/52657