Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

3342 - Τοιχογραφίες Αγιορειτών Αγίων σε Μονές του Αράντ και της Τιμισοάρας στη Ρουμανία


ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΡΝΙΚΑ
ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΙΣΜΑΝΑ
ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ
ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ

3341 - Προσκύνημα στην Τιμισοάρα και στα ιερά λείψανα του Αγιορείτη Αγίου Ιωσήφ μητροπολίτη ΤιμισοάραςΜικρό Αγιορειτικό Οδοιπορικό στην Ορθόδοξη γη της Ρουμανίας
φωτογραφίες: http://agioritikoslogos.blogspot.gr

Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ  ΣΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ. Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΣΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ. Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΣΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑΣ

Διαβάστε τον βίο του Αγίου: 1888 - Άγιος Ιωσήφ ο Νέος (†1656)
 

3340 - Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από την Ιερά Κοινότητα για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αγίου ΌρουςΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ»
                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ», με προϋπολογισμό 2.957.363,89 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.775.920,83 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.123.455,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 05/07/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι την 17/07/2013, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός 28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 10,00 - 15,30.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553 FAX επικοινωνίας, 2310 888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης του έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
 α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτως Νομού και 5ης Εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 2η και άνω τάξη ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: 2ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 3ης , 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας και 5ης εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 2ης και 3ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας και 4ης εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.
γ) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #57.988,00# ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους .
8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

Άγιον Όρος, 02/07/2013.
Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.
Δημήτριος Γκατζώνης

 

3339 - Σαν σήμερα 100 κελλιώτες μοναχοί αιχμαλώτισαν απόσπασμα βουλγαρικού στρατού που είχε εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Ζωγράφου21 Ιουνίου/4 Ιουλίου 1913
 

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους με χωροφύλακες.
Αναμνηστική φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών
από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους, στις 2 Νοεμβρίου 1912, η πλειοψηφία των μοναχών, πλην των Ρώσων, πανηγυρίζει το τέλος της αλλόθρησκης οθωμανικής κατοχής και κυρίως για την αυτονόητη προοπτική ενσωμάτωσης του Αγίου Όρους στον Εθνικό Κορμό. Ωστόσο η de jure αναγνώριση της Ελληνικής κυριαρχίας στον Άθω, που αρχικά επιχειρήθηκε να αποτραπεί από άλλα ορθόδοξα κράτη, έγινε το 1919 με τη Συνθήκη του Νεϊγύ και οριστικά το 1920 με τη Συνθήκη των Σερβών.

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)
Και ενώ όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και το Άγιον Όρος τη δική του, φανερά πλέον και απροσχημάτιστα στην Ιερά Μονή Ζωγράφου «βρέθηκε» εγκατεστημένος όχι ευκαταφρόνητος σε αριθμό και οπλισμό επίλεκτος για την αποστολή, βουλγαρικός στρατός και η Μονή υπό βουλγαρική κυριαρχία και κατοχή.
Το πίσω μέρος της φωτογραφίας (πάνω) φέρει στα βουλγαρικά την υπογραφή του αρχηγού του αποσπάσματος «Αξιωματικός Γεώργιος Δημητρίεβιτς(;)» και τη σημείωση: «Στρατιώται από την Βουλγαρίαν εις το Άγιον Όρος εις την Μονήν Ζωγράφου, 23 Μαρτίου 1913».
Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913)
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)
Οι βούλγαροι επιδίωξαν μόνιμη εγκατάσταση στη Μονή Ζωγράφου και στο επίνειο αυτής. Παράλληλα άρχισαν να διεκδικούν μέρος της Αγιορείτικης γης για το βουλγαρικό κράτος. Ύψωσαν τη βουλγαρική σημαία στη μονή και παρέμειναν και όλο το χειμώνα και την άνοιξη του 1913. 
Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)
Εν τω μεταξύ το απόσπασμα προχώρησε μέχρι τις Καρυές, πρωτεύουσα του Όρους, αλλά εκεί η παρουσία Ελληνικών δυνάμεων συνετέλεσε στην επιστροφή των Βουλγάρων στη μονή Ζωγράφου χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια.
Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γεώργιο Tsvetinov, στις Καρυές (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)
Το ελληνικό κράτος όμως άρχισε να ανησυχεί και να λαμβάνει μέτρα προληπτικώς καθώς οι σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων οξύνθηκαν τόσο ώστε να επίκειται η κήρυξη πολέμου μεταξύ τους, που άλλωστε συνέβη. Η δύναμη του Ελληνικού στρατού και της Χωροφυλακής, που είχε εγκατασταθεί στο Άγιον Όρος ήταν μικρή. 

Ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος.

Φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Έτσι ύστερα από συνεννόηση του Έλληνα αστυνόμου ανθυπομοίραρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου με δύο κελλιώτες μοναχούς, τους Γέρομτα Αβέρκιο και Ιωάννη Κομβολογά δημιουργήθηκε εθελοντικό σώμα στις Καρυές από 100 περίπου Έλληνες κελλιώτες και άλλους εργαζόμενους σε διάφορες μονές.
Ιερολοχίτες μοναχοί και χωροφύλακας του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Μετά την έναρξη του Β' Βαλκανικού πολέμου και την άρνηση του βουλγαρικού στρατού να παραδοθεί σε μονάδα του Ελληνικού στόλου, ομάδα κελλιωτών και λαϊκών με επί κεφαλής τον αστυνόμο, πολιόρκησε την οχυρωμένη μονή Ζωγράφου και έριξε μερικές εκφοβιστικές βολές. Η στενή πολιορκία και η πάροδος του χρόνου ανάγκασαν το βουλγαρικό τμήμα να παραδοθεί στις 21 Ιουνίου/4 Ιουλίου και να μεταφερθεί αιχμάλωτο στον Πειραιά. Εν τω μεταξύ είχε αναγγελθεί η νικηφόρος προέλαση και καταδίωξη του βουλγαρικού στρατού από τον Ελληνικό στις μάχες Κιλκίς- Λαχανά. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό στρατό όπου οι Βούλγαροι εξεδιώχθησαν με μάχη.
Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους (Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Οι Έλληνες δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια κατά των Ζωγραφιτών μοναχών εφόσον είχαν αποχωρήσει και τα στρατεύματα από εκεί.


Περισσότερες φωτογραφίες των Ιερολοχιτών Μοναχών στην Αγιορειτική Φωτοθήκη

Δείτε και: 162 - Γέρων Αβέρκιος Καρεώτης (1872-1943)