Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

2569 - Στο Χιλιανδάρι με τον φακό του Djordje JevtovicΔείτε περισσότερες φωτογραφίες του Djordje Jevtovic: http://www.flickr.com/photos/djordje72/sets/72157632333736535/

2568 - Επιστολή του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄ στους ΑγιορείτεςΣε επιστολή του ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, την οποία απέστειλε στους Αγιορείτες την 12η Ιανουαρίου 1214, αναφέρει:

«Το Όρος υμών, το δια τριακοσίων Μοναστηρίων εγκεκοσμημένον και πληθύος αγίων ανδρών, οίτινες κατέχουσι μεγίστην περίσσειαν πνευματικών αγαθών, αληθώς εστιν Άγιος Τόπος, Οίκος Κυρίου, Ουράνιος Πύλη. Δια τούτο πολλά έθνη αγαπώσι τούτο, Επίσκοποι δε Πρίγκηπες και Αυτοκράτορες σκέπουσι τούτο και πλείστοι έτεροι».

Σύντομο ιστορικό της εποχής
Κατά την περίοδο 1204-1261 ο Άθως παρέμεινε στην Ορθοδοξία, όταν οι Λατίνοι (Δ΄Σταυροφορία) κατέκτησαν την Κων/πολη και μοίρασαν το Βυζαντινό Κράτος.
Από τα έργα του Δημητρίου Χωματιανού (1219-1235) γνωρίζουμε πως οι Λατίνοι εισεχώρησαν και στο Άγιο Όρος, πείσαντες τους Ίβηρες, το γένος, μοναχούς της Ι.Μ. Ιβήρων να υποταχθούν στη Ρώμη. Αυτό προκάλεσε μεγάλη ταραχή μεταξύ των Ιβήρων και των συμμοναζόντων Ελλήνων μοναχών, οι οποίοι δεν απεδέχθησαν την υποταγή στην ρωμαϊκή Εκκλησία και έπαυσαν πάσα κοινωνία μαζί τους.
Όλα τα Μοναστήρια, εκτός του Άθω, είχαν καταληφθεί από διάφορα Δυτικά Ιερά Τάγματα. Μόνο τα Μοναστήρια του Αγίου Όρους κατείχοντο από Έλληνες.
Ο Επίσκοπος Σεβαστής, ο οποίος είχε την ανωτάτη επιστασία του Όρους, ελήστευσε ότι πολύτιμο βρήκε στο Άγιο Όρος σε χρυσό ή άργυρο και πολλούς μοναχούς θανάτωσε με φοβερά βασανιστήρια, για ν' ανακαλύψει κρυμμένα χρήματα ή υποτιθέμενους θησαυρούς.
Στα χαλεπά αυτά χρόνια, στα οποία οι αγιορείτες υπέστησαν αναρρίθμητες συμφορές, έστειλαν πρεσβεία στον Αρχιεπίσκοπο της Ρώμης Ιννοκέντιο τον Γ΄, ζητώντας την προστασία του από τις ιεροσυλίες, τις ληστείες και τους φόνους των Λατίνων. Μάταια ο Πάπας ήλεγχε τον Επίσκοπο Σεβαστής μέχρι που ο δεύτερος Λατίνος Αυτοκράτορας Κων/πόλεως Ερρίκος (1206-1216) διέσωσε τα Μοναστήρια του Άθω από τον παντελή όλεθρο. Στη συνέχεια, από το 1214, αυτά έτυχαν και της ιδιαίτερης προστασίας του Πάπα Ιννοκέντιου του Γ΄.

Ποιος ήταν ο Ιννοκέντιος Γ΄(1161-1216)
Κοσμικό όνομα Λοθάριος, κόμης του Σένι. Πάπας της Ρώμης (1198-1216), ο οποίος με τη μεγάλη μόρφωση και το πολιτικό κύρος του οδήγησε την παπική έδρα στο αποκορύφωμα της δύναμής της τον Μεσαίωνα. Ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 37 χρόνων και κατόρθωσε να επιβάλει την παπική εξουσία αρχικά στην περιοχή της Ρώμης και αργότερα σε όλη την Ιταλία. Επέβαλε το παπικό κύρος σε πολλούς αυτοκράτορες και βασιλείς, μεταξύ άλλων και στον Ιωάννη τον Ακτήμονα της Αγγλίας, τον οποίο κατέστησε «υποτελή της Αγίας Εδρας».
Ο Ιννοκέντιος ευλόγησε τη διεξαγωγή της Δ' Σταυροφορίας στους Αγίους Τόπους, ενώ η εκτροπή της στα τείχη της Κωνσταντινούπολης δεν προκάλεσε άτεγκτη στάση εκ μέρους του: συνειδητοποιώντας πως είναι καλύτερο να ευλογήσει ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, έδωσε άτυπα τη συγκατάθεσή του, για να συγχαρεί μετά την άλωση τον λατίνο αυτοκράτορα Βαλδουίνο γιατί «η Κωνσταντινούπολη επανήλθε στη μητέρα της, την Αγία Καθολική Εκκλησία». Όταν όμως έμαθε τις φρικτές ιεροσυλίες και λεηλασίες των Λατίνων, τους κατέκρινε, ενώ οι επιστολές του για τις τεράστιες απώλειες αποτελούν απόδειξη της αλήθειας της μαρτυρίας των βυζαντινών ιστοριογράφων, όπως ο Νικήτας Χωνιάτης, καθ' ότι οι Λατίνοι αποσιώπησαν πολλά.
Επωφελήθηκε ωστόσο από τη λατινική κυριαρχία για να εγκαθιδρύσει τον ρωμαιοκαθολικό κλήρο στις ορθόδοξες μονές, με μόνη εξαίρεση το Άγιον Όρος, για το οποίο εξέδωσε δύο βούλες προκειμένου να το προστατεύσει από τις αρπαγές και τις βιαιότητες. Ο Ιννοκέντιος Γ' πέθανε στις 16 Ιουλίου του 1216. Μαζί του έσβησε και η πνοή της Δ' Σταυροφορίας.

2567 - Γράμμα του Κυβερνήτη Καποδίστρια στους Μοναχούς του Αγίου ΌρουςΠηγή:

Σχετικό:

2566 - Εκείνος πού τρέχει εδώ και εκεί, κάνει «πνευματικό τουρισμό» και χάνει τις ώρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς να ωφελείται (Γέροντας Παΐσιος)«Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΑΛΙΑ εναι συνήθεια τν περισσοτέρων προσκυνητν το γίου ρους νά πισκέπτονται φημισμένους πατέρες, νά τούς ρωτον διάφορα πράγματα καί νά τούς παρασέρνουν σέ σχολιασμό τς πολιτικς πικαιρότητας, δίνοντάς τους λλιπες πληροφορίες. Τό ποτέλεσμα εναι ρνητικό, γιατί ,τι κον τό δέχονται ς ρθό, λλά στή συνέχεια τό ρμηνεύουν μέ τά δικά τους κριτήρια καί συμπεραίνουν σφαλμένα. Ο πολλές γνμες πού κον τούς προκαλον σύγχυση, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, καί τό πιό νησυχητικό δέν ποκομίζουν καμιά πνευματική φέλεια.
πιστρέφοντας στά δια ο προσκυνητές ατοί διηγονται τά σα κουσαν, μέ τή δική τους πάντα ρμηνεία, καί προκαλον ναστάτωση στούς νυποψίαστους καί πλούς νθρώπους. Τό φαινόμενο εναι συχνό καί πρέπει νά περιοριστε, σο φυσικά εναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ο πατέρες πρέπει νά προσέχουν σέ ποιούς μιλνε καί τί τούς λένε. Γιατί, δυστυχς, πολλοί νθρωποι θεωρητικά βρίσκονται ντός τς κκλησίας, στήν πράξη μως εναι μακριά. Δέν χουν καλή προαίρεση καί εναι περιορισμένης ντίληψης. ποιος θέλει νά πείσει ατούς τούς νθρώπους κοπιάζει ματαίως. Εναι σάν νά πιδιώκει νά βάλει να κιλό γάλα σέ να μικρό φλιτζάνι. Δέν γίνεται. Θά χυθε πωσδήποτε.
κενος πού πηγαίνε στό ρος χάριν φελείας, ς περιορίζεται σέ να πατέρα, γιά νά μή χάνει τό χρόνο του καί νά μή ταλαιπωρεται μέ γνμες πολλν, πού συχνά εναι καί λληλοαναιρούμενες. Γέροντας Παΐσιος λεγε τι ποιος συμβουλεύεται να πατέρα καί προσπαθε νά φαρμόσει στή ζωή του ,τι το πε, χει θετική βοήθεια. ντίθετα, κενος πού τρέχει δ καί κε, κάνει «πνευματικό τουρισμό» καί χάνει τίς ρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς νά φελεται.
προσκυνητής το γίου ρους πρέπει νά χει ταπεινό φρόνημα καί νά περιορίζει σο γίνεται τήν περιέργειά του. Μόνο τσι θά μπορέσει νά ξιοποιήσει τόν ερό τόπο καί νά βιώσει μυστικές καταστάσεις, πού ξω στόν κόσμο κάτι τέτοιο εναι πολύ δύσκολο. Προσωπικά χω διαμορφώσει τήν ποψη τι που καί νά βρεθε κανείς, ν πράγματι χει πνευματικά νδιαφέροντα, θά βρε ατό πού θά τόν θρέψει καί θά τόν σταθεροποιήσει στήν κατά Χριστόν ζωή. Δόξα τ Θε πάρχουν καί κτός γίου ρους εροί τόποι, που μπορε νά βρε κανείς τή γλυκύτατη συχία καί νά προσευχηθε μέ κατάνυξη καί νά ναπτερωθε. σως νά εναι δυσκολότερη συνάντηση μέ κάποιο νάρετο κληρικό μοναχό, λλά ο προϋποθέσεις πάρχουν, ρκε νά χει κανείς πραγματική ναζήτηση γιά κάτι τέτοιο.
Παντο πάρχουν ο ληθινοί νθρωποι το Θεο καί μπορε κανείς νά πικοινωνήσει μαζί τους καί νά φεληθε πνευματικά. Χρειάζεται μως γαθή προαίρεση καί τό ταπεινό φρόνημα. ταν λείπουν ατά καί γγέλους νά συναντήσει κάποιος, δέν πρόκειται νά δεχτε τήν πίδραση, πού παιτεται, γιά νά σταθεροποιηθε στήν κατά Χριστόν ζωή.
Ορθόδοξος Τύπος
18/1/2013

2565 – Ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους στη Μητρόπολη ΛαγκαδάΕπίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής κ Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη πραγματοποίησε ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, κ. Αριστείδης Κασμίρογλου.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας υποδέχθηκε τον κ. Κασμίρογλου στο γραφείο του, τον καλωσόρισε και αφού αντήλλαξαν ευχές για το νέο έτος συζήτησαν για σύγχρονους προβληματισμούς, εκκλησιαστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.