Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

2497 - Ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους για το Τάμα του Έθνους......Ως Έλληνες με ιστορίαν και παράδοσιν, έχομεν χρέος να κρατήσωμεν απαρασάλευτον την παρακαταθήκην των προγόνων μας και να βαδίσωμεν επί τοις ίχνεσιν αυτών. Θα ήτο ευχής έργον εάν εις τας δυσκόλους ταύτας στιγμάς Εκκλησία και Πολιτεία συνεργασθούν από κοινού διά κάθε καλόν ως και διά την υλοποίησιν μιάς μεγάλης υποσχέσεως, την υλοποίησιν του Τάματος του Έθνους, ήτοι την ανέγερσιν μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού εν Αθήναις. Πιστεύομεν ακραδάντως ότι το έργον τούτο θα τονώση το ηθικόν των συμπατριωτών μας και θα εφελκύση περισσότερον την χάριν του Θεού εφ᾽ ημάς.

του Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους
π. Μάξιμου Ιβηρίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου