Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

1488 - Το Ιεροκοινοτικό Μέγαρο στις Καρυές σε τρισδιάστατη μορφή στο Google Earth!


Ο κορυφαίος Έλληνας Geo-modeler Μάνος Παπανικολάου, στην προσπάθειά του να καλύψει ολόκληρη την περιοχή των Καρυών, στον χάρτη του Google Earth με τρισδιάστατα μοντέλα, μετά τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου, ετοίμασε και μας παρουσιάζει το Ιεροκοινοτικό Μέγαρο. Διαβάστε λεπτομέρειες για τη δουλειά του Μάνου Παπανικολάου στην ανάρτηση:Δείτε και την επόμενη δημιουργία του (υπό κατασκευή):


1487 - Συμβουλή προς μοναχούς, του Γέροντα ΠαΐσιουΟ μακάριος Γέροντας Παΐσιος έλεγε:
«Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να βρη το απαραίτητο. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα απ’ ότι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός, να μη βρίσκουν ανάπαυση σ’ αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζη αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον τον μοναχό!».

τευχ. 81, σελ. 81
Ιανουάριος-Μάρτιος 2001

1486 - Τάμα του Έθνους. Σατανικές κωλυσιεργίες και λασπολογίες με απώτερη υστεροβουλία τη ματαίωσή του


Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 379/27.6.2012

      Ἀξιότιμε κ. Κουρή,

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ὅπως σᾶς ἐτονίσαμε τὴν 25.6.2012 εἰς τὸ τηλέφωνον, τὸ ἄρθρον σας ες τ «Παρν τς Κυριακς» τς 24.6.2012 σελ. 16 «Τ νεκπλήρωτο», λλπικερδς «Τάμα το θνους ! » μ τν πότιτλον «Τ τεράστια οκονομικ συμφέροντα, πο κρύβονται πίσω π τ «Τάμα το θνους» πιέζουν κα τν εραρχία, καταγγέλουν μοναχο το γίου ρους», εναι κρως χαρακτήριστον κα παράδεκτον, διότι μες σς ποστέλλομε δ κα 6 συναπτ τη τ περιοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή», καθς κα λα τ κείμενά μας, πο ναρτμε ες τν δυναμικν στοσελίδα μας www.fotgrammi.gr κα κε δημοσιεύομε τν λην λήθειαν γύρω π τ Τάμα το θνους.

2. Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν θὰ ἀναμέναμε μία τοιαύτην βάναυση διαστρέβλωσιν τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τοῦ ἐγκρίτου φύλλου σας «Τὸ Παρόν».

3. Παρ’ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζετε ἀπὸ τὴν «Φωτειν Γραμμή», τι λες ο ερς Μονς το γίου ρους κα λοι ο ελαβες, ταπεινο κα σώφρονες ργάτες το Εαγγελίου-γιορετες Πατέρες τάσσονται ναφανδν πρ τς μέσου πραγματοποιήσεως το Τάματος το θνους, ἐν τούτοις σταχυολογοῦμε τὰ ἑξῆς παραδείγματα, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων σᾶς ἀποστέλλομε συνημμένως, γι ν σς βοηθήσωμε πρς ποκατάστασιν τς ληθείας:

Α. Ὁ γούμενος τς ερς Μονς Καρακάλλου γ ρους, ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. συνημμένης 89/1.6.2012 πιστολς του πρς τν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν, παρακαλε δι τν μεσον πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

Β. Ἡ ερ Μον βήρων μὲ τὴν ἀπὸ 4.4.2011 συνημμένην γκύκλιον πιστολήν της πρς τος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τς λλαδικς κκλησίας ναπτύσσει κτενέστατα τος λόγους, δι τος ποίους πιβάλλεται μεσος πραγματοποίησις το Τάματος το θνους.

Γ. Σήμερον δὲ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, λόγιος Γέρων Μάξιμος βηρίτης (Νικολόπουλος) περτονίζει ὅτι τ μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Χριστο, πιβάλλεται ν πραγματοποιηθ ες λίαν περίοπτον θέσιν.

Δ. ερ Μον Βατοπεδίου, διὰ τοῦ ἀπὸ 8.12.2011 συνημμένου ἐγγράφου της συγχαίρει καὶ ἐπικροτεῖ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ε. Ἑκατοντάδες ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ γέροντες λων τν ερν Μονν το γίου ρους, σκητν κα κελίων, πωνύμως νδιαφέρονται δι τν μεσον πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

ΣΤ. Πέραν τῶν ἑκατοντάδων Ἁγιορειτῶν πατέρων-Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι καὶ ἑκατοντάδες ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Γέροντες ἄλλων Ἱερῶν Μονῶν, ὡς π.χ.:
Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη,
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ,
κ.λπ.

4. «Χύνει δηλητήριον» τὸ ἄρθρον σας, τι δθεν «Ἁγιορεῖτες μοναχοί» διατείνονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους «χει δη κπληρωθ κα συνεχίζει ν συντηρται λόγ τεραστίων συμφερόντων!».

5. Εἰς τὰ περιοοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὶς συχνὲς ἀνακοινώσεις, ποὺ σᾶς ἀποστέλλομε ἐπωνύμως εἰς τὸ e-mailσας paron@mad.gr καὶ εἰς τὸ φαξ σας 210-6665812, πανειλημμένως ἔχομεν τονίσει ὅτι :

Α. μες οδεμίαν σχέσιν εχαμε, χομεν κα πιθυμομε ν χωμε μ τν τότε προσπάθειαν τν τν 1968-1973, που συνεκεντρώθησαν πολ μεγάλα ποσ μ τεράστιαν ξίαν κα τι εναι μέγιστον ασχος ο καθ᾿ λην πόχρεοι, Πολιτεία κα κκλησία, π 38 λόκληρα τη ν μ χουν νδιαφερθ ν πληροφορήσουν τν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχν λληνικν λαόν, πόσα χρήματα τότε τελικς συνεκεντρώθησαν, πο κατετέθησαν κα ποοι γύρτες «πατριάρχες» τς διαπλοκς κα «ετονύχηδες» κατεχράσθησαν τ ερ χρμα, γι ν καταδικασθον ες τς συνειδήσεις τν ελαβν κα ρθοφρονούντων λλήνων, ατο ο γύρτες πατενες.

Β. Ἐμεῖς ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν κα κκλησίαν, ν μ δώσουν οτε να ερ κα τι λα ν τ διαθέσωμε μες κτελοντες τ ργα χι μ «στημένους» διεθνες διαγωνισμούς, οτε μ π’εθείας ναθέσεις, γι ν ξασφαλίζωνται πολ χοντρς «μίζες» κα μεγάλα «λαδώματα», λλ μ ατεπιστασίαν το εδικο συμβουλίου, τ μέλη το ποίου θ κλέγωνται κα θ κληρώνωνται κα δν θ διορίζωνται. Κα ατ τ μέλη, πως κα λοι μας, θ θυσιαζώμεθα νιδιοτελς.

Γ. συνειδητοποιήσας τ καθκον, τι πιβάλλεται π τέλους ν πραγματοποιηθ ερ πόσχεσις το θρυλικο Γέρου το Μορι κα τν λλων ρώων - θνομαρτύρων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας, ργαζόμενος π 10 τν παιδί, φορτωνόμενος 30, 40, 50 κιλ κα προμηθεύων 350 φαρμακεα μέχρι τν 8ην βραδινν κα π τν 8ην βραδινν μέχρι τ μεσάνυκτα φοιτν ες τ νυκτερινν Γυμνάσιον κα μετ τ μεσάνυκτα ες τ διανυκτερεύοντα φαρμακεα μέχρι τ πρωί, μ περίγραπτες στερήσεις, λλ κα σωματικς κα ψυχικς λγηδόνες ς ργαζόμενος φοιτητής, κα ν συνεχεί π 50ετίαν ργαζόμενος κα ες τν Γερμανίαν σκληρότατα, σχημάτισε μία οχ εκαταφρόνητον περιουσίαν κα φιλοδοξε λον τν μόχθον το βίου του ν τν διαθέσ δι τ κοινν καλν πρς δόξαν Θεο.

Δ. Παραλλήλως, δη χομε ποστείλει μέχρι τώρα νω τν 70.000 τόννων νθρωπιστικν βοηθειν ν τν φήλιον κα τ τελευταα 4 τη δραστηριοποιούμεθα κυρίως ες τν λλάδα μας, διότι κα ες τν λλάδα μας πάρχουν κατοντάδες χιλιάδες δεια στομάχια. Ατ τ πραγματοποιομε χωρς τν παραμικρν χορηγίαν κράτους, κρατικν φορέων κα κκλησίας, λλ πειδ μ τν πόλυτον διαφάνειαν κερδίσαμε τν γάπην τν φιλεύσπλαχνων νθρώπων.

Ε. πολογίζοντες κα τν τελευταίαν δεκάραν ς κόρην φθαλμο, κάνομε οκονομίαν μέχρι «ηδίας» κα παρ τ λίαν προκεχωρημένον τς λικίας μας κα τν κρως πισφαλ γείαν μας συνεχίζομε ν ργαζώμεθα π 5ης πρωινς μέχρι κα τς πρτες μεταμεσονύκτιες ρες π 365 μέρες τ τος.

ΣΤ. κόμη κα δοκαθαριστς κα ν γένει καθαρίστριες διαθέτουν Ι.Χ.
γώ, ν θ μποροσα ν διαθέτω πολλ πολυτελ ατοκίνητα, δν χω ποκτήσει οτε δίκυκλον ες τν ζωήν μου κα θ εμαι ετυχς ν μ ποκτήσω ποτ ες τν ζωήν μου οτε δίκυκλον.

Ζ. φαρμόζων τ Παύλειον: «χοντες δ διατροφς κα σκεπάσματα, τούτοις ρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) τ το Σωκράτους «σας λιγωτέρας νάγκας χει ὁἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρς τ θεον στι, τ γρ θεον νενδες στι» συνεχίζω ν ποφέρω οκειοθελς π περίγραπτες στερήσεις, σωματικς κα ψυχικς λγηδόνες.

    Η. χομε τονίσει πανειλημμένως, τι τν περιουσία το δωρητο το δρύματος Προασπίσεως θικν κα Πνευματικν ξιν, τοι 17 γήπεδα ες τν ττικν κα ,τι λλο χομε κα ξιωθμε ν ποκτήσωμε, θ τ διαθέσωμε μ πόλυτον διαφάνειαν, γι τν πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους.

    Θ. Ἐὰν διαπιστώσουν περαιτέρω πόλυτον διαφάνειαν, ο Πανέλληνες, λλ κα Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ξαπατηθ πανειλημμένως π τος πάντες, θ σπεύσουν ν μς συντρέξουν γενναίως καὶ τοιουτοτρόπως τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ργον-μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Σωτρος Χριστο, θ λοκληρωθ γκαίρως…

    Ι. Μέχρι καὶ γιὰ τὴν τελευταίαν δεκάραν θ κδίδωμε νόμιμες ποδείξεις κα λες ο δωρεές θ καταχωρίζωνται μονίμως ες τν στοσελίδα μας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ἀνωνυμίαν θὰ λαμβάνουν ἀπόδειξιν, θὰ σεβόμεθα τὴν ἐπιθυμίαν των καὶ δὲν θὰ δημοσιεύωμε τὸ ὄνομά των, ἀλλὰ πόδειξίς των θ καταχωρίζεται ς νώνυμος, πότε ο πάντες, φίλοι καὶ ἐχθροὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βλέπουν τὸν «καθρέπτη» τῆς πολύτου διαφανείας μας.

   ΙΑ. Τὸ περιοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή», που μονίμως ρθρογραφε διεθνος φήμης ριστος πιστήμων κα νθρωπος, Καθηγητς τς Καρδιολογίας κ. Παλος Τούτουζας καὶ πλῆθος ἄλλων διαπρεπῶν προσωπικοτήτων, τὸ ἐκδίδομε καὶ τὸ διαθέτομε σ 45.000 ντίτυπα δωρεν ν τν φήλιον. Μὲ τὸπεριοδικόν μας «Φωτειν Γραμμή» καί, τ τελευταα τη, διὰ τῆς δυναμικς στοσελίδος μας www.fotgrammi.gr ἔχομε προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸ ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχν Μόσχας κυρο λεξίου κα Βελιγραδίου κυρο Παύλου, καθὼς καὶ χιλιάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

   ΙΒ. Ἐμεῖς δὲν θέλομε νὰ προστεθῇ ἕνας Ναὸς εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, λλ να λίαν περίοπτον μνημεον δοξολογίας, εχαριστίας, εγνωμοσύνης κα λατρείας ες τ νομα το λευθερωτο Σωτρος Χριστο.

   ΙΓ. Τονίζομεν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ὅτι πιθυμομε ν ναλισκόμεθα ς γνωστοι στρατιτες κρως νιδιοτελς κα οδαμο πιθυμομε ν ναφερθ τ νομά μας (διότι, ὅπως ἀνεφέρετο καὶ εἰς τινὰ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ περίπου 60 ἔτη : «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἤ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἡὑψίστη ἰδιοτέλεια»).

   6. Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀποστομώνονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κουτοπόνηροι», ποὺ λενε, ὅπως ἰσχυρίζεσθε εἰς τὸ ἄρθρον σας: «Τ τάμα το θνους σέρνεται γι πολλ χρόνια, γιατ τάζει πολλ σοδα σ σους τ συντηρον».

   7. Γράφετε ἐπίσης τὴν 24.6.2012 ὅτι : « πίεσις, πως ναφέραμε γι τν νέγερσι το ‘’Τάματος το θνους’’ προέρχεται π συγκεκριμένη μάδα, πο φημίζεται γι τν περσυντηριτισμό της. π πολλ χρόνια, σως κα δεκαετίες, συγκεντρώνουν χρήματα γι τν λοποίησι το ράματος το Θ. Κολοκοτρώνη. Ατ τ χρήματα, πο βρίσκονται λήθεια ; Πο τοκίζονται ; »

   Α) μιλετε πάντοτε περ μοναχν κα κληρικν οριστικολογοντες. Μήπως ατ τ νώνυμα «νθρωπάκια» εναι σύγχρονοι οδαι κα στενοχωρονται, διότι δὲν εἶναι αὐτοὶ εἰς τὰ πράγματα, διὰ νὰ παρακρατοῦν τὰ  «βαλλόμενα ἀργύρια», ὅπως καὶ ὁ πρόγονός των Ἰούδας καὶ ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἡ «κουτοπονηριά» των φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὁραματίζωνται ἀμύθητα ποσά ; ; ;

   Β) Τὸ Σωματεῖον μας ἱδρύθη μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 3079/2008 πόφασιν το Πρωτοδικείου θηνν κα ρίσθη ς δικαίωμα γγραφς μόνον 5€ κα λλα 5€ τησία συνδρομή, καὶ τοιουτοτρόπως τὸ Σωματεῖον στὰ 4 χρόνια τῆς ζωῆς του δὲν καλύπτει οὔτε τὰ ἔξοδά του.

    8. Εἰς τὸ Σωματεῖον μας ἀπευθύνθη καὶ δῆθεν Ἁγιορείτης Μοναχός, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς εἶναι εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Γενέσεως Θεοτόκου Κατουσίου Καρδίτσης καὶ κατοικοεδρεύει εἰς τὴν οἰκίαν του καὶ ἐκόπτετο νὰ γίνῃ ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ Σωματείου, ὡς ἐμφαίνεται ἀπὸ τὴν συνημμένην αἴτησιν ἐγγραφῆς του ὡς μέλος εἰς τὸ Σωματεῖον μας καὶ ἀπὸ τὴν συνημμένην ἐπιστολήν του ἀπὸ 1.10.2008.

    Α) Κατ τν συγκρότησιν ες σμα το πρώτου Διοικητικο Συμβουλίου θελε ν ναλάβ τν Προεδρίαν το Σωματείου «διὰ νὰ δύναται νὰ συντονίζῃ καὶ προωθῇ τὶς ἐνέργειες διὰ τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»….

    Β) Χολωθεὶς προφανῶς, διότι δὲν τοῦ ἀνετέθη ἡ Προεδρία, ρχισε ν διαδίδ τν 12.6.2009 π τν Ραδιοφωνικν Σταθμν τς Πειραϊκς κκλησίας κα λλο, τι δη τ Τάμα το θνους, εχε πραγματοποιηθ, πως δθεν το λεγε είμνηστος Γέρων Πορφύριος.

Γ) Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι αὐτὸς ὁ «μοναχός τοῦ Ἁγίου Ὄρους» εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τεχος Μαΐου 2007, 3η σελίδα, ἐπειδὴ ὁ ταπεινὸς Ἅγιος Γέρων Πορφύριος δὲν τὸν ἔχρισε διάδοχόν του, ἔγραφε ὅτι: «ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος εἶχε κακὸν τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια».
Πότε λέγει τν λήθεια ν λόγ «γιορείτης μοναχός»:

Α. τὸν Μάϊον 2007, ποὺ ἔγραφε εἰς τὸν «ΣΤΥΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τι δθεν γιος-είμνηστος Πορφύριος εχεν σχημον τέλος εἰς τὰ Καυσοκαλύβια,
Β. τὴν 1.10.2008, ταν γραφε ν εναι δρυτικν μέλος το Τάματος το θνους καὶ νὰ ἀφοσιωθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησίν του,
Γ. τν 12.6.2009, ταν μιλοσε ες τν Πειραϊκν κκλησίαν,
Δ. τώρα ποὺ ἐπιμένει ν διαδίδ προφανς διος προσωπικς μέσ ργάνων του τι δθεν τ Τάμα το θνους χει πραγματοποιηθ ;

9. Εναι πέρα γι πέρα σατανικν φεύρημα πίσης σχυρισμς τι :
«…Ο μοναχο π τ γιο ρος τονίζουν κόμη πς τν Γέροντα Πορφύριο ο διοι συντηρητικο πο πρωτοστατον στν νέγερση το ‘’Τάματος’’ τν ποκαλοσαν ‘’δαιμονισμένο’’ κα ‘’θεομπαίχτη’’». «Ατο πο ζητον ν γίνει τ ,,Τάμα το θνους,, παρέσυραν λη τν κκλησία. χει σκανδαλιστε κόσμος. Ατ εναι σήμερα νάγκη γι τν κόσμο;», λέει μοναχς στ γιο ρος πο γνωρίζει ριστα τν πόθεση. «Ατο πο κινον ατς τς στορίες χουν λλα συμφέροντα. Δν πιστεύουν οτε στος εράρχες πο παρακαλον τώρα γι ν λοποιηθε τ ,,Τάμα,,. Γι᾿ ατος λοι εναι δαιμονισμένοι. Δν παραδέχονται κανέναν εράρχη, παρ μόνο τν μακαριστ Φλωρίνης Αγουστνο Καντιώτη…». 

διοτέλεια, κακοήθεια, διαστροφ τν ν λόγ δυστυχισμένων πλάσμάτων δθεν «μοναχν το γίου ρους» χει ξεπεράσει κάθε ριον κα π᾿ οδεν λόγ πιτρέπεται γκυρα ντυπα, πως τ «Παρόν», τ «Πρακτορεον κκλησιαστικν Εδήσεων Ρομφαία» κ.λπ., ν διαδίδουν τέτοια νοσιουργήματα, κακοήθειες κα ν «δολοφονον» τόσον βαναύσως τν λήθειαν κα ν τ ναρτον κα λλες στοσελίδες μ σωστ νημερωμένες.

10. Δέον ν σημειωθ τι μ τν πραγματοποίησιν το Τάματος το θνους, θ τρώγουν χιλιάδες λληνικς οκογένειες «ψωμί», θ μειωθ νεργία κα θ δημιουργηθ πλοτος. Μακάρι ν πραγματοποιοντο χιλιάδες τέτοια διωτικ ργα, διὰ νὰ συρεύσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας χρήματα, ὄχι θαλασσοδανείων, ἀλλὰ ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν καὶ ὄχι γιὰ τὰ θυλάκια διεθνῶν «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς, «μιζαδόρων» καὶ «κομπιναδόρων».


Διὰ κατανόησίν σας καὶ μεσον δημοσίευσιν τς ν λόγ δικαίας ντικρούσεώς μας βάσει το Νόμου 1092/1938 Κεφάλαιον ε’, ρθρον 39, ΦΕΚ 68Α/22.2.1938 θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

     Εελπιστομεν φ’ξς ν διερευνήσετε τν λήθειαν κα ν γίνετε διαπρύσιος κήρυξ τν κρως νιδιοτελν συνεχν προσφορν μας κα θυσιν μας, γι ν σταματήσουν ν «τρίζουν» τ στ το θρυλικο Γέρου το Μορι κα τν λλων θνομαρτύρων ρώων τς θνικς μας Παλιγγενεσίας κα φείλετε ν καταχωρίσετε τ παρν κείμενον ες τν βδομαδιαίαν φημερίδα σας.


Μετὰ τιμῆς
Τὸ Δ.Σ.

 

1485 - Οι 122 πύργοι του Αγίου Όρους


Ο κατάλογος που ακολουθεί, περιλαμβάνει 122 πύργους του Αγίου Όρους, δηλαδή τους σωζόμενους, τους μνημονευομένους στις γραπτές πηγές και τις παλαιές απεικονίσεις, καθώς και τους εντοπισμένους ανασκαφικώς. Παρατίθεται ο στοιχειώδης τοπογραφικός προσδιορισμός τους και τα βασικά γνωστά χρονολογικά στοιχεία για τον κάθε ένα, προερχόμενα από τις πηγές και τη βιβλιογραφία.
Οι πύργοι ομαδοποιούνται κατά τις κυρίαρχες Μονές, οι όποιες παρουσιάζονται κατά την Ιεραρχική τους τάξη.


1. Μεγίστη Λαύρα
Εντός της Μονής
του Τζιμισκή (φωτ. κάτω): κτίσμα, τουλάχιστον του 11ου αι., με επισκευές του 1325, του 1522 και του 1688.


της Άγιας Τριάδος: μικρός πύργος του περιτειχίσματος (10ος αι.).
του «κυρ Κωνσταντίνου Ρούσου» : μικρός πύργος του περιτειχίσματος (1753) στη θέση πύργου του 10ου αι.
του παραπορτίου: πυργίσκος του περιτειχίσματος (17ος αι.).
του «Τζαγκάρη»: μικρός πύργος του περιτειχίσματος (17ος αι.) στη θέση βυζαντινού πύργου.
του Αγίου Δημητρίου: υπολείμματα γωνιακού πύργου του περιτειχίσματος (παλαιότερος του 1400).
του «Κοσμά»: μαρτυρούμενος γωνιακός πύργος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1759.
του «Τερζίμπαση»: υπολείμματα μικρού πύργου του περιτειχίσματος (17ος αι.).
των Αρχαγγέλων: μαρτυρούμενος πύργος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1759.
του Αγίου Ονούφριου: μαρτυρούμενος πύργος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1759.
του ωρίου: μαρτυρούμενος πύργος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1759.
του αρχονταρικίου: μικρός γωνιακός πύργος του περιτειχίσματος (10ος αι. με επισκευές του 18ου αι.).
της εισόδου: μικρός πύργος παρά την είσοδο της μονής (10ος αι., με ανακατασκευή του 17ου αι.)
Εκτός της Μονής
του αρσανά (φωτ. κάτω): βυζαντινός πύργος με επισκευές 16ου -17ου αι.


της Μορφονούς (φωτ. κάτω): κτίσμα πιθανώς του 15ου αι. (μετά το 1287), πάνω σε υπόλειμμα παλαιοτέρου πύργου του 10ου -11ου αι.


του Μυλοποτάμου (φωτ. κάτω): κτίσμα επισκευασμένο περί το 1527.


της Σκήτης της Αγίας Άννης: ελάχιστα λείψανα μαρτυρουμένου πυργίσκου.
του Μακρή (το κελλί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Καρυές): μνημονευόμενος πύργος.


2. Μονή Βατοπαιδίου
Εντός της Μονής
της Μεταμορφώσεως: κτίσμα του 12ου αι. (ή παλαιότερο) με πρώιμη μεταβυζαντινή ανακατασκευή των τελευταίων ορόφων.
του Προδρόμου: πρόκειται για τον πύργο της βυζαντινής πύλης της μονής, με ανακατασκευή του 11ου αι.
του Αγίου Ονουφρίου: γωνιακός πύργος του περιτειχίσματος, πιθανώς του 10ου αι., με μεταγενέστερες ανακατασκευές.
του Αγίου Γεωργίου: υπόλειμμα μικρού πύργου του περιτειχίσματος,  του 10ου αι.
του Σκευοφυλακίου: υπόλειμμα μικρού πύργου του περιτειχίσματος, πιθανώς του 10ου αι.
της Παναγίας: γωνιακός πύργος του περιτειχίσματος, των αρχών του 16ου αι., στη θέση παλαιοτέρου πύργου. Οι ανώτεροι όροφοί του είναι μεταγενέστεροι.
του Θεολόγου - Χρυσοστόμου: υπόλειμμα πύργου του περιτειχίσματος (12ος - 13ος αι.)
των Τριών Ιεραρχών: υπόλειμμα πύργου του περιτειχίσματος (12ος -13ος αι.).
Εκτός της Μονής
της Κολιτσούς (φωτ. κάτω): κτίσμα του 12ου -13ου αι., της μονής του Καλέτζη. Ανακαινίσθηκε, ως βατοπεδινή ιδιοκτησία, κατά το τρίτο τέταρτο του14ου αι.


3. Μονή Ιβήρων
μνημονεύεται ένας «ψηλός πύργος» της μονής, στον οποίο κατοικούσε ο ηγούμενος Ευθύμιος (1005-1019, 1-1029).
ο μέγας πύργος («του Σκευφυλακίου»): κτίσθηκε λίγο πριν το 1513, στη θέση προγενεστέρων οχυρωματικών κατασκευών
 «του Σταύρου»: μαρτυρούμενος πύργος του περιτειχίσματος (πριν το 1758).
 «των Άγιων Αναργύρων»: υπολείμματα πύργου του περιτειχίσματος (πριν το 1604).
 «των Αγίων Πάντων»: υπολείμματα γωνιακού πύργου του περιτειχίσματος (πριν το 1604).
 «του Αγίου Γεωργίου»: υπολείμματα πύργου του περιτειχίσματος, 1758.
 «του Δοχείου»: υπολείμματα πύργου του περιτειχίσματος, 1758.
 «του Αγίου Σπυρίδωνος»: υπολείμματα πύργου του περιτειχίσματος (πιθανώς βυζαντινός).
 «του Νοσοκομείου»: μνημονευόμενος πυργίσκος του περιτειχίσματος (πριν το 1744, πιθανώς μεταβυζαντινός).
 «της Πόρτας»: υπολείμματα πυργίσκου παρά τη παλιά είσοδο της μονής (11ος αι)
ο «έτερος πύργος της Πόρτας»: υπολείμματα πύργου παρά τη παλιά είσοδο της μονής (βυζαντινός).
Εκτός της Μονής
του αρσανά (φωτ. κάτω): πύργος επικαθήμενος στον αρσανά, κτισμένος το 1625/26.


μνημονεύεται πύργος, ο όποιος ήταν χαμηλός και υπερυψώθηκε περί το 1184/5.

4. Μονή Χιλιανδαρίου
Εντός της Μονής.
του Αγίου Σάββα (φωτ. κάτω): κτίσθηκε περί το 1200, υπερυψώθηκε κατά τον 14ο αι. και επισκευάσθηκε τον 17ο αι.


του Άγιου Γεωργίου (φωτ. κάτω): η αρχική φάση είναι, πιθανώς, του 11ου αι. Η δεύτερη οικοδομική φάση (μέσα 11ου αι.) περιλαμβάνει και το ομώνυμο παρεκκλήσι στην κορυφή του πύργου, το όποιο τοιχογραφήθηκε γύρω στο 1260.


του «κωδωνοστασίου»: η βάση του κωδωνοστασίου είναι υπόλειμμα παλαιότερου μικρού πύργου του περιτειχίσματος, ίσως του 11ου αι.
της Σκέπης της Θεοτόκου: κάτω από το παρεκκλήσι (18ος αι.) διατηρείται η βάση γωνιακού πύργου του περιτειχίσματος, πιθανώς του 14ου αι.
Εκτός τής Μονής,
 «της Μεταμορφώσεως»: περί το 1260 ο κράλης Οΰρος Α' έκτισε «πίσω από το μοναστήρι, στο βουνό», πύργο αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση.
του «Μιλούτιν» (φωτ. κάτω): θεωρείται κτίσμα του κράλη Μιλούτιν (α' τέταρτο 14ου αι.), αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για κτίσμα των αρχών του 13ου αι., στο οποίο ο Μιλούτιν προσέθεσε τον τελευταίο όροφο


του Αγίου Βασιλείου ή «της Χρυσής» (φωτ. κάτω): θεωρείται κτίσμα του α' τετάρτου του 14ου αι.


της Καλίτσας: ερείπιο πύργου (11ος αι.).
ο Αρβανίτικος: ερείπιο πύργου (κτισμένος ή επισκευασμένος το 1428).
των Άγιων Ακίνδυνων (=του Άγιου Ακίνδυνου): μνημονευόμενος πύργος, ο όποιος κτίσθηκε μεταξύ των ετών 1316 και 1356· ίσως να προϋπήρχε.
του Τυπικαριού, στις Καρυές: μνημονεύεται «ο πύργος του Αγίου Σάββα» (αρχές 11ου αι.).
του Αγίου Ευθυμίου: τα καταχωσμένα υπολείμματα του βρίσκονται στον κόλπο της Ιερισού, στον τόπο «του Θεσσαλονικέως». Φαίνεται να κτίστηκε μεταξύ των ετών 1018-1029.5.  Μονή Διονυσίου
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω) κτίσθηκε το 1520.


 «του Νήφωνος»: μικρός πύργος του περιτειχίσματος, κτισμένος περί το 1500.

6.  Μονή Κουτλουμουσίου
Εντός της Μονής
μνημονεύεται πύργος παλαιότερος του 1329.
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω): οικοδομήθηκε το 1508 και οι ανώτεροι όροφοί του ανήκουν στον 17ο αι. Πιθανώς στη θέση του, λίγο πριν το 1364, είχε αρχίσει η ανοικοδόμηση ενός προγενεστέρου «μεγάλου πύργου», ο όποιος φαίνεται να ολοκληρώθηκε πριν το 1370.


Εκτός της Μονής
της Αναπαυσιάς: μνημονεύεται «πυργίσκιον» παλαιότερο του 1257. Πύργος της τέως μονής μνημονεύεται και κατά το α' μισό του 18ου αι., ο οποίος ίσως να μην είναι ο ίδιος.
της Καλιάγρας (φωτ. κάτω): μνημονεύεται πύργος παλαιότερος του 1422. Προφανώς στην θέση του οικοδομήθηκε ο υπάρχων αρσανάς με τον επικαθήμενο πύργο, κατά την δεύτερη δεκαετία του 16ου αι.


του Νεραντζώνα: μικρός πύργος (17ος αι.).

7.  Μονή Παντοκράτορος
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω): θεωρείται κτητορικός (1357-1362). Πυρπολήθηκε το 1392 ή λίγο νωρίτερα και πιθανώς, για δεύτερη φορά μεταξύ των ετών 1428-1464.


της πύλης (φωτ. κάτω): κτίσμα του 16ου -17ου αι.


παρά τη τράπεζα: υπόλειμμα μικρού πύργου (16ου -17ου αϊ).
Εκτός της Μονής
του Ραβδούχου: υπόλειμμα πύργου (16ος αι.).
του Φαλακρού: υπόλειμμα πύργου των μέσων του 11ου αι.
του Φακηνού: πιθανώς μαρτυρούμενος πύργος, παλαιότερος του 15ου αι.

8.  Μονή Ξηροποτάμου
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος: μαρτυρούμενος και παλαιότερος του 1569.
των "Αγίων Αποστόλων: γωνιακός πυργίσκος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1569.
του Προδρόμου: πυργίσκος του περιτειχίσματος, παλαιότερος του 1569.
ανώνυμος και μη ταυτιζόμενος, παλαιότερος του 1569.
υπόλειμμα πύργου, μεταξύ της εισόδου και της τραπέζης (13ος αι).
Εκτός της Μονής
της παραλίας: υπόλειμμα πύργου παλαιοτέρου του 1744.

9.  Μονή Ζωγράφου
Εντός της Μονής
μαρτυρείται βυζαντινός πύργος, κτισμένος πριν από το τρίτο τέταρτο του 11ου αι., γωνιακοί πύργοι του περιτειχίσματος (τουλάχιστον τρεις) και πύργος της εισόδου, πιθανώς βυζαντινοί.
Εκτός της Μονής
του αρσανά (φωτ. κάτω): ο πύργος κτίσθηκε το 1517, πάνω σε υπόλειμμα παλαιοτέρου πύργου.


10.  Μονή Δοχειαρίου
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω) κτίσθηκε το 1617, ίσως ως συμπλήρωση παλαιότερης κατασκευής.


της εισόδου: κτίσμα του 1603 με μεταγενέστερη ανακατασκευή του τελευταίου ορόφου.
του «ηγουμενείου»: μικρός πύργος του περιτειχίσματος, κτισμένος, μάλλον, το 1603.
της «Τραπέζης»: υπόλειμμα γωνιακού πύργου του περιτειχίσματος (11ος -12ος αι.).
Εκτός της Μονής
του αρσανά: πυργόσχημο οικοδόμημα επικαθήμενο στον αρσανά, κτισμένο περί το 1600.

11.  Μονή Καρακάλλου
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω): κτίσμα, μάλλον των αρχών του 16ου αι.


μνημονεύεται γωνιακός πυργίσκος του περιτειχίσματος στην ΝΑ γωνία, παλαιότερος του 1744.
Εκτός τής Μονής
του παραθαλασσίου οχυρού (φωτ. κάτω): λίγο προτού το 1534, αν oχι υστεροβυζαντινός12. Μονή Φιλόθεου
Εντός της Μονής
της εισόδου: υπόλειμμα πύργου παρά την είσοδο (16ος αι.) της ΝΑ γωνίας:μαρτυρούμενος, παλαιότερος του 1744.

13. Μονή Σίμωνος Πέτρας
Εντός της Μονής
μνημονεύεται πύργος του β' μισού του 14ου αι.
της εισόδου: υπόλειμμα πυργίσκου του 16ου αι.
της βιβλιοθήκης: υπόλειμμα πυργόσχημου γωνιακού όγκου (16ος αι.).
Εκτός τής Μονής
του αρσανά (φωτ. κάτω): κτίσμα του 1567.


του «Δαφνοδοχειαρίου»: ελάχιστα λείψανα πύργου (11ος αι.).


14. Μονή Αγίου Παύλου
Εντός της Μονής
ο μέγας Πύργος (φωτ. κάτω) κτίσθηκε το 1521/22


Εκτός της Μονής
της παραλίας (φωτ. κάτω): ο πύργος κτίσμα του 15ου-16ου αι., αν όχι λίγο παλαιότερος


της Νέας Σκήτης (φωτ. κάτω): κτίσμα του 16ου αι. πάνω σε υπόλειμμα παλαιότερου πύργου
15.  Μονή Σταυρονοκήτα
Εντός τής Μονής
ο μέγας πύργος (φωτ. κάτω): πιθανώς υστεροβυζαντινό κτίσμα, με ανακατασκευή των ανωτέρων ορόφων κατά το β' μισό του 16ου αι.


της παλαιάς εισόδου: μικρός πύργος του 16ου αι.
τρεις γωνιακοί πυργίσκοι του περιτειχίσματος (16ος αι.).

16.  Μονή Ξενοφώντος
Εντός της Μονής
του Άγιου Στεφάνου: πυργόσχημο οικοδόμημα, πάνω από την δεύτερη πύλη της μονής· διαμορφώθηκε τον 16ο -17ο αι.
της ΝΑ γωνίας: υπόλειμμα γωνιακού πύργου του περιτειχίσματος, πιθανώς του 11ου αι.
Εκτός της Μονής
του Άγιου Φιλίππου- μαρτυρούμενος πύργος, του οποίου η ανοικοδόμηση έγινε πριν το 1356 και πιθανώς μέσα στον 14ο αιώνα.

17.  Μονή Γρηγορίου
Εντός της Μονής
μαρτυρείται «μεγάλος πύργος», ο οποίος φαίνεται να ιδρύθηκε λίγο μετά το 1569.

18.  Μονή Έσφιγμένου
Εντός της Μονής
σώζονται πέντε πύργοι του περιτειχίσματος (οι δύο γωνιακοί) και μαρτυρείται άλλος ένας γωνιακός, πιθανώς βυζαντινοί.
ο σημερινός μεγάλος «πύργος» στη βόρεια πλευρά και ένας ακόμη στην ανατολική αποτελούν μέρος της κτιριακής επεκτάσεως των μέσων του 19ου αι.
  
19.  Μονή Αγίου Παντελεήμονος
Παλιομονάστηρο.
ο μεγάλος πύργος του σωζόταν ως το β' μισό του 19ου αι. και φαίνεται να ήταν βυζαντινό κτίσμα.
της εισόδου: υπολείμματα πυργόσχημου κτηρίου (16ος αι.).
 «του Άγιου Σάββα»: γωνιακός πύργος του περιτειχίσματος (16ος αι.).
Εκτός της Μονής.
 «του Θεσσαλονικέως»: μνημονεύεται παραθαλάσσιος πύργος (πιθανώς βυζαντινός) στο άμεσο περιβάλλον της σημερινής μονής.
του Κάτζαρη: ερειπωμένος πύργος, κτισμένος προ του 1348, πιθανώς του 11ου αι.

20.  Μονή Κασταμονίτου
Εντός της Μονής
ο μέγας πύργος: σώζεται υπόλειμμα του και ήταν παλαιότερος του 1569, πιθανώς βυζαντινός.
μαρτυρούνται υπολείμματα δύο γωνιακών πύργων του περιτειχίσματος.
Εκτός της Μονής
ο «Παλαιόπυργος» της παραλίας (φωτ. κάτω): ερειπωμένος πύργος, παλαιότερος του 1572.


Ενσωματώνει υπολείμματα παλαιοτέρου κτηρίου.
του Αγίου Υπατίου: υπολείμματα πύργου (προ του 1572, πιθανώς του 11ου αι.).

21.  Πρωτάτον
υστεροβυζαντινός πύργος ανακατασκευασμένος το 1694 και το 1890:Τα στοιχεία είναι από τη διπλωματική εργασία των Παπαντωνίου Παναγιώτη και Πίτση Χαραλάμπους: «Η αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους: πύργοι και αρσανάδες».


Σημ. keliotis: Θα γίνει προσπάθεια εμπλουτισμού του καταλόγου με περισσότερες φωτογραφίες πύργων. Δεκτές φωτογραφίες αναγνωστών στο keliotis@gmail.com. Ευχαριστώ.