Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

311 – Από Θεσσαλονίκη στις Καρυές Αγίου Όρους σε 36 ώρες!


Από Θεσσαλονίκην εις Άγιον Όρος.

Από Θεσσαλονίκην έως τα Βασιλικά ....4 [ώρες]

[Από Βασιλικά έως την] Γαλάτισταν.....3

Ρεσιτνίκια................2

Ρεβενίκια.................7

Γουμάτι....................2

Ιερισσόν (α)............4

Χιλιαντάρι..............7

Καραίς (β)...............6

[Σύνολο] 35


(α) Ιερισσός είναι η τελευταία Κώμη, έπειτα εμβαίνουν εις τα σύνορα του Αγίου Όρους· αυτό είναι το Όρος του Άθωνος· όπου εχάθη ο Στόλος του Μαρδονίου· το δε Χιλιαντάρι είναι Μοναστήριον του Αγίου Όρους, εις το οποίον κατοικούν Βούλγαροι Μοναχοί.

(β) Αι Καραίς ευρίσκονται εις την μέσην του Αγίου Όρους· εδώ είναι ένα Παζάρι, ένθα ευρίσκονται πολλοί Τεχνίται τόσον Μοναχοί όσον και Λαϊκοί.


Δι' άλλου δρόμου από τα Μαντεμοχώρια.

Από Θεσσαλονίκην έως Ρεσιτνίκια ως άνω...9 [ώρες]

[Από Ρεσιτνίκια έως] Λιαρίκοβην......5

Το Κάστρον (γ)......................................4

Ιερισσόν, Χιλιαντάρι και Καραίς ως άνω.....18


[Σύνολο] 36

(γ) Ο Ίσβορος απέχει από το Κάστρον 1/4 ώρας.

http://agios-prodromos.blogspot.com/2011/11/gps-1829.html


310 - Έκλεισε τις πύλες της η έκθεση «Όρος Άθως. Εικόνες του Ιερού Τόπου» στη Μόσχα

Ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκθεση φωτογραφίας «Όρος Άθως. Εικόνες του Ιερού Τόπου», η οποία έκλεισε σήμερα το απόγευμα τις πύλες της στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας αφού δέχθηκε χιλιάδες Μοσχοβίτες επισκέπτες.
309 - Λάζαρος μοναχός Ξενοφωντινός (1939-2010)


Ο προσφάτως κοιμηθείς π. Λάζαρος, κατά κόσμον Εμμανουήλ Καρράς του Νικολάου και της Δεσποίνης, κατήγετο από την νήσον Σπέτσαι, γεννηθείς την 21ην Οκτωβρίου 1939. Ήλθε και εγκαταβίωσεν εις την Ιεράν Μονήν μας το 1972, την 4ην Φεβρουαρίου. Το 1978, την 9ην Απριλίου, έλαβεν από τον σεβαστόν Γέροντά μας Αρχιμ. Αλέξιον το μέγα Αγγελικόν Σχήμα, ονομασθείς εις Λάζαρον Μοναχόν.

Υπήρξε ο τελευταίος Μοναχός της παλαιοτέρας Ξενοφωντινής Αδελφότητος. Όταν ήλθαμεν οι νεώτεροι πατέρες από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων, ευρήκανεν τον π. Λάζαρον να διακονή εις το Καθολικόν ως τυπικάρης και αριστερός ψάλτης και ως διαβαστής εις την Τράπεζαν. Ήταν φιλακόλουθος, υπάκουος, υπομονητικός.

Υπέφερεν ο π. Λάζαρος από την ασθένειαν της μυοπαθείας, η οποία εν συνεχεία τον καθήλωσεν εις το κρεββάτιον του πόνου. Περνούσε τας ημέρας του καθήμενος εις το αναπηρικόν κάθισμα, εις το κελλίον του, προσευχόμενος νοερώς, και διακονούμενος από τους νεωτέρους πατέρας με αδελφικήν αγάπην και αφοσίωσιν. Επέδειξεν Ιώβειον υπομονήν, παράδειγμα προς μίμησιν εις τους πατέρας της Μονής μας και τους προσκυνητάς, οι οποίοι ήρχοντο να τον ίδουν και να λάβουν την ευχήν του.

Ο Γέροντάς μας πολλάκις έλεγεν ότι «τον π. Λάζαρον τον κρατά ο Θεός εν τη ζωή, παρ' όλον το σοβαρόν της υγείας του, προς παραδειγματισμόν όλων μας, δια την πολλήν του υπομονήν». Όταν τον επεσκέπτετο κανείς εις το κελλίον του και τον ρωτούσε: -Τι κάνεις π. Λάζαρε; Η απάντησίς του ήτο: -'Όπως θέλει ο Θεός.

Είχε πλήρη διαύγεια έως την τελευταίαν στιγμήν της ζωής του. Τελειώνοντας το Απόδειπνον της 9ης Οκτωβρίου 2010, ετελείωσε και ο π. Λάζαρος την επίγειον ζωήν του και παρέδωσε την οσιακήν ψυχήν του εις χείρας Θεού.

Αδελφέ Λάζαρε, εύχου υπέρ ημών.

Ιερομόναχος Θεωνάς Ξενοφωντινός


Περιοδικόν ΠΡΩΤΑΤΟΝ, αριθ. 121

Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

308 - Βατοπαίδι…Όλη η ιστορία (video)

Ξεκίνησε η σειρά των ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την στημένη υπόθεση του Βατοπαιδίου. Με έκπληξη ο κόσμος βλέπει την σκευωρία που είχε στηθεί καθώς καταρρίπτονται ένα προς ένα όλα τα γελοία επιχειρήματα που είχαν στήσει οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί με επιχειρηματίες την ώρα που διώκονταν για κακουργηματικές πράξεις. Αυτά που φωνάζαμε από την αρχή, παρουσιάζονται από κάποιον τρίτο, με απόλυτα αντικειμενικό τρόπο καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος της απάτης που στήθηκε σε βάρος της νοημοσύνης των Ελλήνων και της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Αναμένουμε την συνέχεια, παρατηρώντας τις υπουργοποιήσεις όλων των εμπλεκομένων, άγνωστων μέχρι τότε, πολιτικών…


1ο μέρος: ΣΚΑΪ Player TV — ΣΚΑΪ (www.skai.gr)


http://vatopaidi.wordpress.com