Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

12 - Οι ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άγιο Όρος (7-10/10/2011)

Στον επίσημο ιστοχώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπορείτε να διαβάσετε τις ομιλίες που εκφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιον Όρος (7-10 Οκτωβρίου 2011).


Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐξ Ἁγίου Ὄρους (10 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Σταυρονικήτα (10 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὸ Ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου (10 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Δοχειαρίου (9 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸ ὑπὸ τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως παρατεθὲν ἐπίσημον Γεῦμα (9 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας δεξίωσιν ἐν τῷ Ἱεροκοινοτικῷ Μεγάρῳ παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος (Κυριακή, 9 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου μετὰ τὸ πέρας τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Ναῷ τοῦ Πρωτάτου (9 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παντοκράτορος (8 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην Προφητοῦ Ἠλιού τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος (8 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας (8 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεγίστης Λαύρας (8 Ὀκτωβρίου 2011)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Πρωτάτου (Καρυαί, 7 Ὀκτωβρίου 2011)

Χαιρετισμὸς τῆς Α। Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν ὑποδοχὴν Αὐτοῦ εἰς Δάφνην (7 Ὀκτωβρίου 2011)

Πηγή:

http://fanarion.blogspot.com/2011/10/7-10102011.हटमल


Σχετικό:

11 - Άγιον Όρος, η Δημοκρατία των μοναχών (ντοκιμαντέρ)


Η θέση της Ιεράς Κοινότητας για το ντοκιμαντέρ «Η Πολιτεία των Μοναχών»:

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Mont Athos, La Rιpublique des moines», η επίσημη θέση της Ιεράς Κοινότητας, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο απέστειλε τον Φεβρουάριο του 2007 στον Υφυπουργό Εξωτερικών, είναι η εξής:

10 - Ο πύργος της Μορφωνού

O πύργος της Mορφωνού διασώζει παραφθαρμένο το όνομα ενός από τα πρώτα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους, το οποίοι ίδρυσαν τον 10ο αι. επτά μοναχοί από το Αμάλφι της Ιταλίας. Έρημη από μοναχούς το 1287, η Μονή του Αμαλφηνού παραχωρήθηκε από τον Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο στη Μεγίστη Λαύρα.