Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

12571 - Ο πρώτος εν Ελλάδι ναός των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων


Ο Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού μιλάει για τον πρώτο εν Ελλάδι Ιερό Ναό αφιερωμένο στους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες και για την «Παναγία Εγγυήτρια» η οποία είναι αποθησαυρισμένη στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου στο Άγιον Όρος.

12570 - Μοναχός Αρτέμιος Σιμωνοπετρίτης (1866 - 5 Οκτωβρίου 1943)      ...Σ’ ένα από τα χειρόγραφά του σημείωνε: «Όστις το παρόν μου τετράδιον κτήσεται και αναγινώσκει ή όλον ή και μέρος τούτου και οποσούν ωφεληθή εκ τούτου πνευματικώς τε και ψυχικώς, ουδέν άλλο ζητώ παρά σου, ευλαβέστατε φίλε και αδελφέ, ει μη ίνα εύξη προς Κύριον υπέρ απολωλυΐας ψυχής εμού του οικτρού Μοναχού Αρτεμίου τω 1914»...  Περισσότερα

12569 - Δύο Βατοπαιδινοί Άγιοι εορτάζοντες την 5η ΟκτωβρίουΑγιορείτες Άγιοι
Μνήμη 5 Οκτωβρίου