Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

5719 - Ο π. Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης αφηγείται την ιστορία του μοναστηριού του


5718 - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνετού ανθρώπου; Γέροντας Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΧαρακτηριστικά του συνετού ανθρώπου είναι η ελευθερία από κάθε παράλογο αίσθημα, εμπαθή διάθεση και κίνηση. Απ’ αυτά θα προκύψει ο έλεγχος και η κυριότητα πάνω στα νοήματα και θα ακολουθήσει η ορθή και αλάνθαστη χρήση των πραγμάτων.
Επίσης το πράο και ήπιο της συμπεριφοράς προς τους συνανθρώπους του, το ταπεινό φρόνημα, ως προς τον εαυτό του. Το συμπαθές, το εύσπλαχνο, το ευεργετικό προς όλους, καθώς και η σταθερότητα της θελήσεως στις αποφάσεις, που θα παίρνει, σε αντίθεση με την προηγούμενη ακαταστασία.

5717 - Ιερομόναχος Σάββας Καρεώτης, ο βιβλιοπώλης (1837-1923)

Σάββας ιερομόναχος Καρεώτης,
ο βιβλιοπώλης (1837-1923)

5716 - Μοναχός Αρέθας Καρεώτης, ο βιβλιοπώλης (1888-1964)

Αρέθας μοναχός Καρεώτης, ο βιβλιοπώλης (1888-1964)
(Φωτογραφία: Καρυές, 4 Απριλίου 1931.
Πηγή: Μοναχολόγιο μονής Διονυσίου)

5715 - Όσιος Λεόντιος ο ΜονεμβασιώτηςΑγιορείτης Άγιος  
Μνήμη 11 Δεκεμβρίου