Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

4354 - Ο Βενιζέλος στο Βατοπαίδι


4353 - Φωτογραφία Άδειας Εισόδου στο Άγιο Όρος (Διαμονητήριο), την περίοδο της κατοχής (1943)


κλικ στη φωτογραφία για μεγέθυνση

Για να εισέλθει κάποιος στο Άγιος Όρος την περίοδο της κατοχής έπρεπε να λάβει ειδική άδεια.
Η συγκεκριμένη εκδόθηκε από το επαρχείο Αρναίας.
Αναφέρεται πως πριν εσέλθει ο ενδιαφερόμενος στον Άθωνα θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο Αστυνομικό τμήμα της Ιερισσού κ των Καρυών

4352 - Ένας σωστός τρόπος εξομολογήσεως, του π. Εφραίμ, Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Αγίου Ανδρέα (video)

4351 - Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Η αγιότητα στον 21ο αιώνα

Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο 
το μοναχο Παταπίου Καυσοκαλυβίτου

σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
γιότητα στόν 21ο αώνα

Μετά το Παρακλητικο κανόνος πρός τόν γιο

κδοση . Καλύβης γίου κακίου
Σειρά: ρημοπολτες ρ. 10
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  2014

(...) Διαβάζοντας τίς πολύτιμες ατές μαρτυρίες γιά τόν σιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ντιλαμβανόμαστε πώς ζωή πολλν πό τούς νθρώπους πού γνώρισαν καί συναναστράφηκαν τόν γιο λλαξε ριζικά, γιατί παρουσία του ταν καταλυτική καί σφράγισε τήν παρξή τους.

4350 - Αδελφότης Νικοδημαίων. Ο Γερο Αρσένιος ο ξυλογλύπτης και οι υποτακτικοί τουα) Γέρων ρσένιος ξυλογλύπτης.

Καταγόταν π τ χωρι Βρισι τς Μυτιλήνης. Γεννήθηκε τ 1866. Τ 1885, σ λικία 19-20 τν, λθε στ Καυσοκαλύβια, στν Καλύβη τν γίων Πάντων κα ποτάχθηκε στν Γέροντα Νικόδημο, γιογράφο καταγόμενο π τς Σέῤῥες. Τ 1890 χρημάτισε Δικαος. Σ κάποια ποσημείωση διαβάζουμε τι τν χρονι ατ ρίσθηκε στν τελετ τς Μεγάλης Πέμπτης, ν βγαίνει σταυρωμένος κα χι Εκόνα, πως συνηθιζόταν παλαιότερα.
Γέρων ρσένιος μαθε κοντ στν Γέροντά του τν γιογραφία μ τν πικρατούσα τότε τεχνοτροπία τν ωασαφαίων, δηλαδ τν ωσικ τεχνοτροπία, μ λάδι. Τ ργαστήριο τν ωασαφαίων εχε ναγνωριστ ς Σχολή κα πρεπε ο πόλοιποι γιογράφοι τς περιοχς ν πηγαίνουν τς εκόνες κα ν παίρνουν τν γκριση κα τν σφραγίδα τν ωασαφαίων, γι ν εναι δεκτς π τος γοραστάς, ο ποοι τότε σαν κυρίως ώσοι.
υτ μως φερε ρκετς δυσκολίες, κα δν τ ποδεχόνταν ρκετο Πατέρες, πως κα συνοδεία το Γέροντα Νικοδήμου. ποστέλλεται γι ατ μοναχς ρσένιος στν Γέροντα μοναχ Γρηγόριο Κατσάνο, ξαιρετικ ξυλογλύπτη κα θαυμάσιο δάσκαλο, στν Καλύβη το γίου Εθυμίου στν γιο Νελο, ν μάθει πλέον τν ξυλογλυπτικ τέχνη. Γρήγορα προοδεύει, κα π τ πλ γιασματάρια (σταυρούς), μ τς σχεδιαστικς γνώσεις πο εχε π τν γιογραφία, κατέληξε ν γίνει ριστος ξυλογλύπτης εκόνων κα πολύπλοκων παραστάσεων. Γέρων Νικόδημος πεβίωσε τ 1907, στν Καλύβη τν γίων Πάντων. Λίγο ργότερα συνέβη μεγάλη καταιγίδα κα διαπέρασε πογείως τς Καλύβης εμα δατος πρς τν θάλασσα. π τν ρμή, παρασύρθηκε τ μέρος τς Καλύβης πο εναι πρς τν θάλασσα. Φοβούμενοι μήπως καταστραφε κα πόλοιπη Καλύβη μ τν κκλησία τν γίων Πάντων, γόρασαν τν Καλύβη τς Ζωοδόχου Πηγς, μ Γέροντα πλέον τν μοναχ ρσένιο, κα συνοδεία τν μοναχ Γερμαν π τ λιβέρι Καρυστίας, τν ερομόναχο Νικόδημο π τν Σμύρνη, μ τν νηψιό του πατρς Νικοδήμου τν ερομόναχο πιφάνιο.

4349 - Όσιος Διονύσιος ο Σιατιστεύς, της Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγ. Δημητρίου († 19-2-1794)Ελάχιστα βιογραφικά του στοιχεία γνωρίζουμε. Εκοιμήθη στα τέλη του 18ου αιώνος, σε μεγάλη ηλικία προγνωρίζοντας τον θάνατό του. Κατά τον Μανουήλ Γεδεών (εν «Εκκλ. Αλήθεια Κων/πόλεως», έτος δ΄, 1883-4, σ.618): «Πάσαι αι πληροφορίαι δεικνύουσιν ότι ο Διονύσιος εγίνωσκε τα συνήθη και κοινά γράμματα˙ αλλά τοσαύτα γράμματα, εγίνωσκον πάντες σχεδόν οι λόγιοι του Αγίου Όρους, όσοι μη προελθόντες εκ του δουρείου, του υπό Βουλγάρεως και Παλαμάδων και Καυσοκαλυβίτων μορφώσαντας κύρηκας του λόγου και διδασκάλους της ορθής πίστεως, ήλθον εις τον γεραρόν Άθωνα μόνον εφόδιον, ως οι τον καιρόν εκείνον «γραμματισμένοι», φέροντες ακραιφνή και άδολον και ανυπόκριτον πίστιν και ολίγα γράμματα, όσα ενόμιζον αρκούντα προς ανάγνωσιν και εξήγησιν των Μαργαριτών του Χρυσορρήμονος, των Γεροντικών και Ασκητικών των Ισαάκ και Εφραίμ και των Νηπτικών βιβλίων, των ομοίων τη πολιτιμοτάτη και υπό πάσαν έποψιν αληθεί Φιλοκαλία.